Maailmanparantajat

Kemikaali-inventaario paljastaa haitalliset aineet

Altistumme haitallisille aineille päivittäin kotona, koulussa, työpaikalla ja harrastuksissa. Haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan ja ohjataan lainsäädännöllä, mutta lainsäädäntö on hidasta. Aineiden haitallisuuden todentaminen ja siitä seuraava käytön rajoittaminen tai kieltäminen vievät aikaa. Siksi ympäristölle ja ihmisen terveydelle haitallisia aineita löytyy markkinoilla olevista arkipäivän tuotteista, kuten siivousaineista ja kosmetiikasta. Kemikaali-inventaario voidaan ottaa avuksi, kun halutaan selvittää, onko tuotteissa haitallisia aineita. Turun ammattikorkeakoulun tekemissä kemikaali-inventoinneissa haitallisia aineita löytyi niin kampaamon kuin siivouspalvelun ja autopurkamonkin tuotteista.

Turun ammattikorkeakoulu teki kemikaali-inventaariot kolmeen Turun seudun yritykseen. Yritykset olivat autopurkamo Oili Jalonen Oy, Parturi-Kampaamo Hiusklinikka sekä Siivouspalvelu Kota Oy. Inventaarioiden tavoitteena oli saada käsitys siitä, millaisia haitallisia aineita eri palvelusektoreiden yrityksissä käytetään. Lisäksi haluttiin selvittää, kuinka yritykset pystyisivät vähentämään kemikaalikuormaansa.

Kemikaali-inventaariossa Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat keräsivät tiedot kaikista yrityksissä käytetyistä kemikaaleista. Oili Jalosen ja Siivouspalvelu Kodan tiedot käytetyistä tuotteista ja niiden sisältämistä haitallisista aineista ja aineiden konsentraatiosta saatiin sähköisistä käyttöturvallisuustiedotteista.

Kosmetiikkatuotteiden sisällöstä kerrotaan INCI-listassa eli ainesosalistauksessa, johon on koottu kaikki tuotteiden sisältämät ainesosat. Listaan on koottu tuotteen sisältämät aineet, mutta siitä ei käy ilmi aineiden konsentraatiota. Aineet on kuitenkin listattava siten, että ne luetellaan suurimasta konsentraatiosta pienimpään: mitä enemmän ainetta tuotteessa on, sitä ylempänä se näkyy INCI-listassa. Hiusklinikan kemikaali-inventaariossa kaikki yrityksen käyttämät tuotteiden INCI-listat kuvattiin, jonka jälkeen ainesosat listattiin kuvista Excel-taulukkoihin. Tuotteita oli noin 200, joten niiden inventointi vei paljon aikaa.

Kun tuotteiden aineet oli selvitetty, niiden haitallisuutta päästiin arvioimaan. Oili Jalosen ja Siivouspalvelu Kodan tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet sisälsivät jokaisen tuotteesta löytyvän aineen kohdalla ainetta koskevat vaarallisuuslausekkeet eli ns. H-lausekkeet (Hazard statement). H-lausekkeiden avulla ympäristölle ja ihmisen terveydelle haitalliset aineet oli helppoa poimia.

Aineen vaarallisuuden lisäksi huomioitiin aineiden konsentraatio ja altistumistapa sekä tuotteen käyttötapa. Mitä suurempi on haitallisen aineen konsentraatio, sitä haitallisempi itse tuote on. Samoin tuotteen haitallisuutta lisää se, jos tuote haihtuu tai ärsyttää hengitysteitse. Spraytuotteessa hengitysteitse ärsyttävä haitallinen aine ehdotettiin heti korvattavaksi.

Parturi-Kampaamo Hiusklinikan tuotteista ainesosien konsentraatioista ei ollut tietoa saatavilla. Turvauduimme siis maalaisjärkeen. Mitä enemmän haitallisia aineita oli lueteltuna tuotteen INCI-listan yläpäässä, sitä enemmän haitallisia aineita oli tuotteessa. Inventaarioiden perusteella suositeltiin Oili Jalosen tuotteista korvattavaksi kaksi tuotetta, Siivouspalvelu Kodan tuotteista 12 tuotetta ja Parturi-Kampaamo Hiusklinikan tuotteista 58 tuotetta. Inventoituja tuotteita oli Oili Jalosella vähiten ja Hiusklinikalla eniten.

Kemikaali-inventaarioiden tuloksena havaitsimme, että vaikka Euroopan Unionilla on globaalissa mittakaavassakin edistynyt kemikaalilainsäädäntö, haitallisia aineita löytyy palveluyritysten käyttämistä tuotteista. Lisäksi havaitsimme, että haitallisten aineiden tunnistaminen ja hallinta yrityksissä on haastavaa. Helppokäyttöistä sovellusta tai tietokantaa, josta tiedot tuotteen haitallisuudesta olisi nopeasti saatavilla, ei ole. Yrittäjän on osattava tulkita tuotteen käyttöturvatiedotetta, mikäli hän haluaa välttää haitallisia aineita.

Joissakin tuoteryhmissä yrittäjän työtä helpottaa siirtyminen ympäristömerkittyihin tuotteisiin. Esimerkiksi siivousaineissa ympäristömerkittyjen tuotteiden käyttäminen vähentää haitallisten aineiden määrää. Kosmetiikkatuotteissa kuluttajille on tarjolla useita sovelluksia, joilla tuotteita skannaamalla saa tietoa tuotteen turvallisuudesta. Sovellukset eivät kuitenkaan välttämättä kata ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita.

Yrittäjät eivät välttämättä ole halukkaita käyttämään aikaa ja resursseja kemikaaleja sisältävien tuotteidensa tuotetietojen pyytämiseen, tarkastamiseen ja niiden haitallisuuden arvioimiseen. Yrittäjien olisikin saatava tietoa tuotteiden sisältämistä haitallisista aineista niiden toimittajilta. Tietoa ei kuitenkaan aina saa. Tuotteita myyvä ammattilainen ei välttämättä ole itsekään tietoinen tuotteen sisältämistä aineista. Yrittäjän pitäisikin pystyä kertomaan toimittajilleen haluavansa vain turvallisia tuotteita, jolloin toimittaja tarjoaisi yrittäjälle haitattomia vaihtoehtoja.

Voit lukea turkulaisen kampaamoyrittäjän kokemuksista lisää hius- ja kauneusalan erikoisammattilehti Pinnin artikkelista (10/2018).

Hannamaria Yliruusi, projektipäällikkö
Sanna Juola, opiskelija-assistentti
Turun ammattikorkeakoulu

Kemikaali-inventaariot toteutettiin osana Interreg Baltic Sea Region -ohjelman rahoittamaan NonHazCity ‑hanketta, jossa tarkasteltiin haitallisten aineiden vähentämismahdollisuuksia kaupunkialueilla. Hankkeen muista tuloksista voit lukea hankkeen uutiskirjeestä.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *