Maailmanparantajat

Kaasuautoilua edistämässä

Ilmastomuutoksen hillitsemiseksi kasvihuonepäästöjen vähentäminen myös normaalissa arkielämässä on tärkeää. Turun ammattikorkeakoulu on mukana Prizztech Oy:n koordinoimassa hankkeessa ”Kaasun liikennekäyttö pohjoisella kasvuvyöhykkeellä”. Hanketta rahoittavat Uudenmaan liitto (AIKO-rahoitusohjelma) sekä Porin, Porvoon, Rauman ja Turun kaupungit.  Hankkeen tavoitteena on edistää perinteisiä fossiilisia polttoaineita ympäristöystävällisemmän kaasun liikennekäyttöä alueen kaupungeissa.

Maailmanparantajat Pekka, Juha ja Jarno pääsivät tutustumaan kaasuautoiluun. Hankkeessa on haastattelemalla tutustuttu kaasuautojen hankintaan uutena, käytettyjen kaasuautojen maahantuontiin, bensa-auton muuntamiseen kaasukäyttöiseksi ja kirjattu käyttäjäkokemuksia kaasuauton omistajilta.

Kaasuautojen määrä Suomen teillä on noussut erityisesti viime vuosina. Tähän on osaltaan vaikuttanut kiinteähintainen kaasun tankkauskampanja ja myös ihmisten aito halu pienentää liikenteen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Polttoaineena kaasuautossa käytetään joko bio- tai maakaasua. Suomessa myytävissä kaasuautoissa on lisäksi aina myös bensatankki, jolloin kaasun loppuessakin matka vielä jatkuu.

Polttoainekustannuksena kaasu on bensaa halvempaa. Kaasulajeista biokaasu on joitakin senttejä kalliimpaa verrattuna maakaasuun. Ekologisimmin ajava kaasuautoilija valitsee polttoaineeksi biokaasun, joka voidaan kiertotaloutta edistävästi valmistaa teollisuudessa, kaupoissa tai kotitalouksissa syntyvistä jätteistä. Laskennallisesti biokaasun hiilidioksidipäästöt ovat nettona lähellä nollaa ja maakaasulla ajettaessakin päästöt ovat noin 25 % pienemmät bensiiniin verrattuna. Kaasuauton tankkaaminen tapahtuu erillisillä kaasuasemilla, joita on jo useilla toimijoilla ja asemaverkosto myös laajenee jatkuvasti. Tankkausasemaverkosto on eteläisessä Suomessa jo niin kattava, että kaasun saatavuus ei ole enää esteenä matkanteolle ja kaasuauton hankinnalle.

Projektiryhmällä ei aiemmin ollut kokemusta kaasuautolla ajamisesta, joten projektin puitteissa saatiin myös ensikertalaisten kokemuksia. Selvisimme hienosti auton tankkauksesta ilman ulkopuolista apua ja havaintojemme mukaan kaasuautolla ajaminen ei käytännössä juurikaan eroa vastaavalla bensa-autolla ajamisesta. Tankkausasemaverkoston yhä laajetessa totesimme kaasuauton hyvin varteenotettavaksi vaihtoehdoksi seuraavaa autoa hankittaessa. Pienenä huolenaiheena pidimme kuitenkin tankkausasemien luotettavuutta: kun asemia on vielä harvassa, yksittäisen aseman on toimittava luotettavasti ilman häiriöitä kaasun saatavuuden turvaamiseksi.

Kaasuauto tankattavana. Tankkauspistoolin kiinnityksen jälkeen auton tankkaus tapahtuu automaattisesti parissa minuutissa.

Kaasuautojen käyttäjät ovat haastattelujen perusteella olleet tyytyväisiä valintaansa. Edulliset käyttökustannukset ja ympäristöystävällisyys ovat suurimpia kannustimia kaasuauton valinnassa. Kaasuauton hankintahinta verrattuna bensa- ja dieselautoon on kilpailukykyinen, tekniikka luotettavaa, eikä yllättäviä lisäkuluja ole odotettavissa pitkälläkään käyttöiällä.

Projektin loppuseminaarina järjestettiin huhtikuun lopussa kaasuautoilupäivä, missä Turun ammattikorkeakoulun henkilöstön ja opiskelijoiden oli mahdollista koeajaa uusia Seat- ja VW-kaasuautoja. Osana hanketta toteutettiin myös kuluttajia palveleva kaasuautoilusivusto, kaasuautoilu.fi. Sivustolle on kerätty tietoa kaasuautoilusta tavallisille kuluttajille, jotka miettivät kaasuauton hankintaa.

Kaasuautoilupäivänä esiteltiin ja koeajettiin uusia kaasuautoja. Kaasuautoja esittelemässä projektipäällikkö Pekka.

Jarno Pusa

Olli Loisa