Maailmanparantajat

Kemikaalikuormaa voi pienentää tuotteita vertaamalla

Shutterstock
Kuva: Shutterstock

Tuletko koskaan miettineeksi mistä kaikesta hankkimasi tavara oikeastaan koostuu? Pyrkiessämme minimoimaan haitallisten kemikaalien aiheuttamaa rasitetta luonnolle ja vesistöille, tulemme helposti vaihtaneeksi siivouskemikaalit ekologisempiin. Tai ehkä suosimme luonnonkosmetiikkaa vähentääksemme omaa kemikaalialtistumistamme. Harva meistä tulee kuitenkaan ajatelleeksi, että arjen kemikaalien lisäksi haitallisia aineitä löytyy myös arkisista kulutustavaroistamme.

Mistä sitten tietää löytyykö jollekin tuotteelle ympäristöystävällisempi vaihtoehto? Yksinkertaisesti kysymällä ja vertaamalla. Ostoksilla käydessä kannattaa pysyä valppaana – hankittavalle tuotteelle voi löytyä esimerkiksi ympäristömerkitty vaihtoehto. Suomessa hyvin tunnetut Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki ottavat ympäristönäkökulmat monelta osin huomioon ja rajoittavat myös tuotteen sisältämiä haitallisia aineita. Ympäristömerkitty tuote onkin usein hyvä valinta kemikaalikuorman vähentämiseen pyrkivälle kuluttajalle.

Myös hankinta-ammattilaiset käyttävät kysymisen ja vertailun taktiikkaa. Tosin tällöin puhutaan markkinakartoituksesta tai –vuoropuhelusta. Vuoropuhelun avulla selvitetään markkinoiden tilannetta ennen hankintaa. Lisäksi vuoropuhelulla voidaan kartoittaa toimittajien valmiuksia vastata uusiin kriteereihin, kuten aiempaa tiukempiin ympäristövaatimuksiin. Oli kyse sitten minkäkokoisesta hankinnasta tahansa, kannattaa markkinakartoitusta tehdä. Se on tärkeä keino ohjata markkinoita toivottuun suuntaan. Vaikka ympäristöystävällisempää tuotetta ei aina olisikaan tarjolla, vaikutamme markkinoihin jo nostamalla tarpeen esille.

Työpaikkojen hankintoihin vaikuttava uudistettu hankintalaki tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet haitallisten aineiden vähentämiseen. Kokonaisedullisinta tarjousta valitessa voidaan kiinnittää huomiota esimerkiksi tuotteen elinkaaren aikaisiin kustannuksiin tai jopa suoraan vaatia tuotteelta ympäristömerkkiä. Vapaa-ajalla tuotteiden vertailuun voi ympäristömerkkien lisäksi ottaa avuksi esimerkiksi puhelimeen ladattavia applikaatioita, jotka kertovat tarkemmin tuotteen sisältämistä kemikaaleista. Maksuttomia vaihtoehtoja löytyy sekä suomalaisilta että ulkomaalaisilta palveluntarjoajilta.

Myös Turun Hankinta- ja Logistiikkakeskus on lähtenyt mukaan kemikaalikuorman vähentämiseen osana kansainvälistä NonHazCity hanketta. Lisää hankkeesta ja sen tavoitteista voi lukea täältä.

Katja Kontturi työskentelee opiskelija-assistenttina Turun ammattikorkeakoulun NonHazCity työryhmässä ja kirjoittaa opinnäytetyötään haitallisten aineiden vähentämisestä.

Katariina Kiviluoto työskentelee hankeasiantuntijana Turun ammattikorkeakoulussa.