Maailmanparantajat

Aurinkopaneeleita katolla

Kuva: Solarimo/Pixabay

Energiayhteisössä olet itse mukana luomassa puhtaampaa energiaa

Tiedätkö, mistä sähkösi on oikeasti peräisin? Oletko kyllästynyt sähkölaskusi suuruuteen ja miettinyt voisiko sähkön tuotannossa olla omavarainen? Voisiko kotisi energiantuotanto olla lämmityksen tapaan pääsääntöisesti omissa hyppysissäsi ja samalla kestävästi tuotettua?

Vastaus näihin kysymyksiin saattaa tuntua kaukaiselta mutta oletko ikinä kuullut energiayhteisöstä? Vähän niistä vielä kuulee puhuttavan, ja ne ovat jääneet myöskin melko pienelle huomiolle mediassa. Energiayhteisö onkin aiheena verrattain tuore, sillä se kirjattiin Suomen lainsäädäntöön vasta viime vuonna.

Yhteisöllinen toiminta ei sinänsä ole uutta mutta uusi lainsäädäntö tekee sen mahdolliseksi myös sähköenergian tuottamisen osalta. Erityisesti tämä mahdollisuus parantaa taloyhtiöiden asemaa, jossa sähköä voidaan jatkossa tuottaa ja jakaa kiinteistön sisällä ilman, että sitä tarvitsee välillä myydä sähköyhtiölle. Olisiko tässä ratkaisu tavallisen tallaajan kysymysten lisäksi myös valtakunnallisen tason ajankohtaisiin kestävän energiatarpeen ja tuotannon kysymyksiin?

Mikä on energiayhteisö?

Energiayhteisö voidaan perustaa kiinteistön tai asunto-osakeyhtiön laajuisesti, mutta kaikkien kiinteistöasukkaiden ei tarvitse kuitenkaan kuulua yhteisöön.

Suomessa vakiintumassa olevia energiayhteisömalleja ovat:

  • kiinteistön sisäinen energiayhteisö, jossa jaetaan sähköä yhden kiinteistön alueella
  • hajautettu energiayhteisö, jossa hyödynnetään maantieteellisesti hajautettuja energiaresursseja.

Lisäksi myös kiinteistörajat ylittävä energiayhteisö tuli mahdolliseksi viime vuoden elokuussa uudistetun sähkömarkkinalain myötä. Sen nojalla tuotantolaitosten ja kulutuskohteiden välille voidaan nykyään rakentaa myös kiinteistörajat ylittäviä sähkölinjoja ilman paikallisen verkonhaltijan suostumusta.

Kiinteistön sisäisessä energiayhteisössä esimerkiksi rivitalon katolle asennettujen aurinkopaneelien tuottama sähkö voidaan jakaa yhteisön jäsenille ja saavuttaa siten samat edut kuin omakotitalossakin. Ylijäämä voidaan varastoida tai myydä sähköverkkoyhtiölle, joko yhteisönä tai osakkaina erikseen.

Energiayhteisön ei tarvitse sijoittua tietylle alueelle vaan voidaan muodostaa myös hajautettu energiayhteisö. Esimerkiksi siirtolapuutarhan mökkiläiset voivat myydä mökeillään yhdessä kerättyä aurinkoenergiaa sähköyhtiölle ja sitten kotona nauttia mökkikauden ulkopuolella pienemmistä sähköenergian ostokuluista tietäen, että nautitut edut kuluissa ovat kompensaatio siellä rakkaalla mökillä puhtaasti tuotetusta aurinkoenergiasta. Kuulostaa hyvältä, eikö?

Energiayhteisöt ovat hyödyllisiä jäsenilleen mutta myös koko yhteiskunnalle. Suomen tavoitellessa hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä tulee Sitran selvityksen mukaan sähköntarve kasvamaan teollisuuden kasvavan sähköistymisen seurauksena yli 20 %, kun luovutaan fossiilisista polttoaineista. Energiayhteisöt ovat omiaan lievittämään kasvavaa sähköntarpeen painetta, ja kun energiayhteisöt tuottavat sähkönsä aurinko- tai tuulivoimalla, myötäilisi tämäkin hyvin asetettuja tavoitteita.

Omien arvojen säilyttäminen sähköntuotannon ohessa

Energiayhteisöllä olet itse omavarainen sähköstäsi etkä riippuvainen muista tuottajista. Energiayhteisön omistavat sen jäsenet yhdessä, eivät ulkopuoliset tahot. Energiayhteisöllä voit saada sähköä arvojesi mukaisesti. Voiton sijasta voidaan tähdätä ympäristöystävällisyyteen tai taloudellisiin hyötyihin jäsenille. Tämä on hyvä ratkaisu ihmisille, jotka haluavat toimia arvojensa mukaisesti arkielämässä. Energiayhteisöt ovat siis vaikuttamisen kannalta hyvä vaihtoehto sähköntuotannolle.

Kiinnostaisivatko aurinkopaneelit? Taloyhtiöiden siirtymistä uusiutuvan energian tuottajiksi rajoitti aiemmin lainsäädäntö, joka teki itse tuotetun sähkön jakamisen talon asuntojen käyttöön taloudellisesti kannattamattomaksi. Energiayhteisöjä koskeva lakimuutos muutti tilanteen ja ensi vuoden alusta lähtien kaikilla taloyhtiöillä on mahdollisuus rakentaa oma aurinkovoimala ja jakaa siinä tuotettu sähkö taloyhtiöön muodostetulle yhteisölle.

Tämän blogitekstin ovat kirjoittaneet Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat osana ympäristöviestinnän kurssia. Blogitekstin aihe on saatu KAEV-hankkeelta, jonka keskiössä on kestävä alueellinen energiantuotanto ja -varastointi. Turun ammattikorkeakoulun yhteistyössä Naantalin kaupungin kanssa toteutettavan hankkeen on tarkoitus kehittää ratkaisuja pientalovaltaisille asuinalueille laajamittaisempaan ja älykkäämpään energian ja energiavarastojen hyödyntämiseen. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan energiamurrosta ja hajautetumpaa kestävää energiantuotantoa. Hankkeessa kehitettyjä liiketoimintamalleja ja teknisiä ratkaisuja pilotoidaan Naantalin asuntomessuilla heinä-elokuussa 2022.

Aku Rouhiainen, Joni Könnömäki, Kimmo Hippi, Mikko Kaarela & Vilja Virsu
Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat, Turun AMK

Lisätietoja aiheesta:

Sitra 2021: Enabling cost-efficient electrification in Finland

Kaev – kestävä alueellinen energiantuotanto ja -varastointi

Energiayhteisökäsikirja

Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun asetuksen muuttamisesta – Energiateollisuus ry:n lausunto

Keravan energia 2020: Energiayhteisö tekee aurinkopaneeleista kannattavampia taloyhtiöille