Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Kuva: Kaisa Leiwo

Yhteiset päätökset taloyhtiössä

Taloyhtiössä kaikki merkittävät päätökset tehdään yhtiökokouksessa. Jokaisella osakkaalla on oikeus osallistua päätöksentekoon ja äänestykseen omistustensa mukaisella äänimäärällä. Jos tätä mahdollisuutta ei ole tarjottu – esimerkiksi jättämällä osa osakkaista kutsumatta kokoukseen – on koko yhtiökokous mitätön. Osakkaan osallistumisoikeus päätöksiin on siis vahva asunto-osakeyhtiölain periaate.

Mitä jos yksimielisyyttä ei löydy?

Aina taloyhtiöissä ei löydy yksimielisyyttä. Osakkaiden mielipiteet hajoavat tai pieni osakasryhmä vastustaa asiaa josta ollaan päättämässä. Miten tällöin tulee toimia?

Parasta olisi toimia jo ennen päättävää yhtiökokousta. Hallituksen tulee asiaa valmistellessaan toisaalta kuulla mahdollisimman hyvin kaikkia osakkaita ja toisaalta tiedottaa asioista mahdollisimman paljon kaikille osakkaille. Mitä suuremmasta ja tärkeämmästä päätöksestä on kyse, sitä huolellisemmin ja kattavammin tulee ennakkovalmistelu hoitaa.

Valmistelun avoimuus lisää myös luottamusta hallintoa ja sen esityksiä kohtaan. Se on hyvän hallintotavan mukaista ja osoittaa osakkaiden arvostusta ja vilpitöntä halua toimia osakkaiden parhaan yhteisen edun mukaan.

Yhtiökokouksessa päätökset tehdään asiasta riippuen joko yksinkertaisella tai määräenemmistöllä. Vähemmistöön jääneiden on tyytyminen enemmistön valitsemaan vaihtoehtoon – vaikka häviö kuinka kismittäisi. Tavoiteltavaa toki on, että päätökset olisivat mahdollisimman yksimielisiä. Aina tähän ei kuitenkaan päästä. Tavoite on myös, etteivät yksittäiset vastarannan kiisket aiheuta kohtuuttomasti harmia ja haittaa muille osakkaille hidastamalla ja hankaloittamalla hyviäkin päätöksiä.

Valmistele päätökset hyvin

Yllä todettiin jo, että on tärkeää sekä kuulla osakkaita ennen päätöksiä että tiedottaa osakkaille mahdollisimman paljon jo valmisteluvaiheessa – varsinkin jos kyseessä on suuri ja merkittävä päätös. Esimerkiksi suurempia remontteja valmistellaan yleensä helposti vuosiakin siitä, kun asia ihka ensimmäistä kertaa nousee esiin. Tämä valmisteluvaihe on tärkeä ja auttaa osakkaita pääsemään asiaan kiinni – remontit ovat harvalle arkipäiväisiä ja usein koettuja asioita.

Asioiden esittämiseen yhtiökokouksessa kannattaa kiinnittää huomiota. Taloudelliset laskelmat, havainnollistavat kuvat, tulevaisuuden ennusteet ja mahdollisimman monipuolinen eri näkökulmien esittely helpottavat keskustelua ja päätöksentekoa. Yhtiökokoukseen voi tarvittaessa pyytää asiantuntijoita esittelemään asiaa ja vastaamaan kysymyksin.

Hyvin valmisteltu on puoliksi tehty – ei ehkä ihan näin, mutta yhteisen valmistelun merkitystä ei voi liikaa korostaa taloyhtiössä.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *