Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Kuva: Kaisa Leiwo

Vuokra-asumisen suosio kasvaa

Tilastokeskuksen äskettäin julkaisemien tietojen mukaan noin kolmasosa asuntokunnista asuu Suomessa vuokralla. Osuus on hienoisessa kasvussa, vaikkakin noin kaksi kolmannesta asuntokunnista asuu edelleen omistusasunnoissa. Kasvua on ollut erityisesti vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrissä.

Vapaarahoitteisella vuokra-asunnolla tarkoitetaan asuntoa, joka voidaan vuokrata vapaasti ilman tulo- tai muita rajoituksia yksityisille vuokralaisille ja yrityksille. Se on rakennettu ilman valtion korkotukea tai lainaa.

Isojen kaupunkien pienet asunnot houkuttavat vuokralaisia

Vuokralla asuu lähes puolitoista miljoonaa suomalaista. Turun asuntokunnista lähes puolet asuu vuokralla.

Lukumääräisesti eniten vuokra-asukkaita on 20-24 -vuotiaissa eli kotoa vastikään pois muuttaneissa väestöryhmissä. 30 ikävuoden jälkeen vuokralla asumisen osuus vähenee – asumiskulttuuriimme kuuluu edelleen vahvasti oman asunnon hankinta kun elämä ja tulot alkavat vakiintua.

Kärjistäen voisi sanoa, että vuokra-asukkaat asuvat keskimääräistä useammin pienissä asunnoissa ja isoissa kaupungeissa.  20-29 neliön kerrostalohuoneistoista 86 prosentissa asuntokuntia asutaan vuokralla. 70-79 neliön asunnoissa vastaava osuus on 39 prosenttia. Yksiöiden hinnat ovat nousseet vahvasti viime vuosina ja ehkä jopa karanneet monien ostajien käsistä. Uudet yksiöt menevät usein sijoittajien omistukseen, ei ensiasunnon ostajille. Tämä on osaltaan lisännyt vuokramarkkinoiden houkuttelevuuutta.

Vuokra-asukkaiden osuus on korkea ja kasvussa erityisesti yliopistokaupungeissa ja muissa väkirikkaissa kaupungeissa kuten juuri Turussa. Suurinta kasvu on ollut Helsingissä, Tampereella ja Vantaalla.

Vuokrissa pientä nousua

Asuntojen vuokrat – niin vapaarahoitteiset kuin ARA-vuokratkin – ovat Tilastokeskuksen mukaan nousseet keskimäärin noin 2,4 prosentilla kuluneen vuoden aikana.  Nousun ennustetaan kuitenkin pysyvän maltillisena ja jopa vähenevän jatkossa kun rakentamisen lisääntyminen lisää osaltaan vuokra-asuntotarjontaa.

Turussa keskimääräinen vuokrataso jää hieman alle 14 euron neliöltä. Vaihtelut asunnon koon, kunnon ja sijainnin mukaan ovat kuitenkin suuria.

Etuovi.comin mukaan Turussa kalleimmat vuokrat löytyvät keskustan alueelta sekä yliopiston ja ammattikorkeakoulun läheltä. Alhaisin vuokrataso on itäisessä Turussa Lausteen ympäristössä.

Yksiöiden vuokrataso liikkuu Turussa välillä 12,3 – 19,4 euroa neliöltä kuukaudessa, kaksioiden, kaksioiden välillä 8,8 – 17,7 euroa ja kolmioiden välillä 8,9 – 15,2 euroa.

Omakohtaisen kokemuksen perusteella väitän, että kasvavasta rakentamisesta huolimatta kohtuuhintaisen vuokrayksiön löytäminen ainakin pääkaupunkiseudulta on melkoinen haaste. Tarjontaa voisi sillä markkinalla olla enemmänkin. Asunnottomien yönä kannoin huolta myös esikoisesta, joka on syksyn taiteillut erilaisissa väliaikaisasunnoissa aloitettuaan opinnot pääkaupunkiseudulla. Toivottavasti vuoden kääntyessä kohti loppua tilanne helpottaa silläkin asuntomarkkinalla.