Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Terveisiä asunto-osakeyhtiölaista!

Terveisiä asunto-osakeyhtiölaista!

Oikeusministeriö on avannut vuonna 2010 uudistuneen asunto-osakeyhtiölain kaikkien kommentoitavaksi kahteen otteeseen: Syksyllä 2013 avattiin kaikille kiinnostuneille verkkokysely, jonka pohjalta valittiin aiheet kaikille avoimeen verkkokeskusteluun alkukesästä 2014.

Asunto-osakeyhtiölain kehittämistarpeita vuonna 2013 selvittäneeseen verkkokyselyyn vastasi yli 6 300 taloyhtiön osakasta, hallituksen jäsentä, isännöitsijää ja kiinteistönvälittäjää.

Vuoden 2014 verkkokeskusteluun osallistui yli 350 rekisteröitynyttä käyttäjää. He lähettivät keskusteltavaksi 160 ideaa, ja kommentteja niihin kertyi yli 1200 kappaletta. Kaikki ideat ja kommentit ovat nähtävillä vaikuta-asunto-osakeyhtiolakiin.fi -sivulle.

Kyselyissä ja keskustelussa nousi osiin kolme selkeää teemaa: viestintä, hallinto ja erimielisyydet.

Viestintä

Riittävä ja oikea-aikainen viestintä asukkaille ja osakkaille vähentää erimielisyyksiä ja parantaa asumisviihtyisyyttä. Erityisesti tilikauden aikaisen viestinnän tärkeys nousi esiin keskusteluissa. Ministeriö onkin ryhtynyt yhdessä Kiinteistöliiton ja Isännöintiliiton kanssa valmistelemaan viestintäsuositusta taloyhtiöille. Suosituksessa tulee korostumaan erityisesti tilikauden aikainen viestintä kaikille osakkaille ja asukkaille.

Hallinto

Keskusteluissa nousi esiin johdon toiminnan avoimuuden parantaminen, hallitustyön arvostuksen lisääminen ja suunnitelmallisen kiinteistönpidon korostaminen. Viestinnän kehittämisen arveltiin omalta osaltaan parantavan myös hallintoa. Keskusteluissa nousi esiin myös valtakirjojen keräämisen rajoittaminen taloyhtiön johtoon kuuluvilta, ja tähän ollaan laatimassa säännöksiä.

Erimielisyydet

Erimielisyydet taloyhtiössä osakkaiden, taloyhtiön ja / tai johdon välillä ovat usein sellaisia, ettei niiden käsittely oikeussaleissa ole välttämättä kovin hedelmällistä. Keskusteluissa nousikin esille ehdotus asunto-osakeyhtiöriitalautakunnan perustamisesta, mitä tullaan jatkossa selvittämään. Erimielisyyksiä voidaan varmasti vähentää myös riittävällä sisäisellä viestinnällä ja taloyhtiön asioista tiedottamisella.

Kuva: Kaisa Leiwo

On erittäin kiitettävää, että ministeriö on ennakkoluulottomasti avannut asunto-osakeyhtiölain kaikkien kiinnostuneiden kommentoitavaksi. Asunto-osakeyhtiölaki on laki, joka koskettaa monia suomalaisia – nyt heillä on ollut mahdollisuus myös itse vaikuttaa lain sisältöön ja tulkintoihin.

Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, millaisiin konkreettisiin toimenpiteisiin keskustelu johtaa.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *