Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Kuva: Kaisa Leiwo

Taloyhtiön tärkeät paperit

Energiatodistus, järjestyssäännöt, kunnossapitotarveselvitys, kuntoarvio… Taloyhtiöissä on monenlaisia asiakirjoja jotka ohjaavat – tai joiden pitäisi ohjata – toimintaa tavalla tai toisella. Millaisia papereita ja asiakirjoja yhtiöistä tyypillisesti löytyy ja mikä niiden tarkoitus on?

Taloyhtiöstrategia kiteyttää omistajien ja käyttäjien tavoitteet kiinteistön kehittämisestä. Se on ensi sijassa johtamisen työväline hallitukselle ja isännöitsijälle. Strategia lisää pitkäjänteisyyttä taloyhtiön toiminnassa.

Energiatodistus kertoo rakeknnuksen energian kulutuksesta. Todistuksesta löytyy rakennuksen energialuokka, joka määritellään kirjaimella A-G. A-luokan rakennus kuluttaa vähiten energiaa, mutta käytännössä tämän luokituksen voi saada vain ns passiivitalo joka tuottaa omaa energiaa. Vanhat kerrostalot ovat tyypillisesti luokassa C tai D. Energiatodistuksen tulee olla nähtävillä mm asuntonäytöissä.

Isännöitsijäntodistus on asuntokaupan tärkeä asiakirja. Se sisältää keskeiset tiedot kaupan olevasta huoneistosta sekä taloyhtiöstä, sen kunnosta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Vuodesta 2010 eteenpäin isännöitsijäntodistuksesta löytyy tiedot myös huoneistossa tehdyistä korjauksista. Isännöitsijäntodistukseen kannattaa tutustua huolella jos olet tekemässä kauppoja asunto-osakeyhtiön osakkeista.

Yhtiöjärjestys on taloyhtiön sisäinen laki. Siitä löytyy keskeiset tiedot taloyhtiöstä, sen rakennuksista ja huoneistoista. Yhtiöjärjestyksestä löytyvät mm vastikkeiden maksuperusteet sekä mahdolliset lunastuslausekkeet ja laista poikkeavat kunnossapitovastuut. Jokaisen osakkaan on noudatettava yhtiöjärjestyksen määräyksiä.

Pelastussuunnitelma kertoo taloyhtiön turvallisuusriskit sekä keinot vaaratilanteiden ennalta ehkäisemiseksi. Pelastussuunnitelmasta löytyy myös ohjeet, miten mahdollisissa vaaratilanteissa tulee toimia. Pelastussuunnitelmasta tiedottaminen on tärkeä osa suunnitelmaprosessia.

Osakeluettelo on asiakirja, josta löytyy tiedot taloyhtiön kaikista osakkeista ja osakkaista. Osakeluettelo on julkinen asiakirja. Tulevaisuudessa osakeluettelon tiedot siirtyvät sähköiseen asunto-osakerekisteriin – vastaavaan kuin osakkeiden arvo-osuusjärjestelmä.

Kunnossapitotarveselvitys on hallituksen esitys taloyhtiön seuraavan viiden vuoden korjaustarpeista. Kunnossapitotarveselvitys esitetään vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle. Kunnossapitotarveselvitys ei sinänsä sido yhtiökokousta, vaan kaikki korjaushankkeet valmistellaan erikseen ja niistä päätetään erikseen yhtiökokouksissa.

Kuntoarvio on asiantuntijan selvitys taloyhtiön rakennusten kunnosta ja tulevista korjaustarpeista. Se tehdään aistinvaraisesti eli rakenteita rikkomatta ja tavallisesti koko kiinteistölle. Kuntotutkimus on kuntoarviota laajempi ja yksityiskohtaisempi selvitys korjaustarpeesta. Se tehdään usein ennen remonttia tietystä rakennuksen osasta, esimerkiksi putkistoista.

Järjestyssäännöt ovat yhteiset pelisäännöt taloyhtiön arkeen – asumiseen, terveyteen, viihtyvyyteen ja turvallisuuteen. Suositeltavaa on, että järjestyssäännöistä sovitaan ja päätetään yhdessä yhtiökokouksessa. Ne on myös hyvä pitää kaikkien osakkaiden näkyvillä ja saatavilla.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *