Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Taloyhtiö tilaajana – tiedä vastuusi!

Jokainen taloyhtiö on varsin iso rakennuspalvelujen ja työsuoritteiden tilaaja. Tilaajana toimiminen tuo myös vastuita eri lakien ja säädösten kautta. Noita vastuita ja samalla niihin liittyviä tehtäviä ja kustannuksia on valitettavasti tullut taloille vuosi vuodelta lisää. Heinäkuun alussa vastuut lisääntyvät jälleen, ja uudistuksiin onkin hyvä alkaa heräilemään ennen kesähelteitä varsinkin, kun ne tulevat koskemaan myös 1.7 käynnissä olevia hankkeita. Uudet tehtävät voi sopimuksilla siirtää eteenpäin, mutta se täytyy muistaa tehdä ja sopimuskumppanien toimintaa tulee valvoa tämän jälkeenkin.

Viime vuosina voimaan tulleet velvoitteet

Tilaajavastuulaki velvoittaa tilaajan eli myös taloyhtiön tilaajana tarkistamaan, että sopimuskumppani on hoitanut yhteiskunnalliset velvoitteensa. Tilaajan on tarkistettava mm tietyt rekisterimerkinnät, kaupparekisteriote, YTJ-ote, verotiedot, TES –tiedot, eläke- ja tapaturmavakuutusasiat sekä liiketoimintakiellot aina ennen sopimuksen solmimista jos urakan arvo tai kesto ylittää 7.500 euroa tai 10 työpäivää.

Veronumerolain ja työturvallisuuslain mukaan on kaikilla yhteisillä rakennustyömailla työskentelevillä oltava näkyvissä kuvallinen henkilötunniste, jossa on myös veronumero. Työntekijöiden veronumerotiedot tulee myös ilmoittaa rakennusalan veronumerorekisteriin. Kaikilla suomalaisilla on veronumero automaattisesti, ja se löytyy verokortista. Tarvittaessa veronumeron voi saada verotoimistosta.

Uudet velvoitteet 1.7 alkaen

Heinäkuun alusta alkaen on yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan pidettävä luetteloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä. Tämän lisäksi työntekijätiedot toimitetaan verottajalle kuukausittain aina kun hankkeen kokonaisarvo ylittää 15.000 euroa. On huomattava, että tiedot on toimitettava kaikista rakennustyömaalla työskentelevistä, ei ainoastaan rakennusmiehistä. Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti on sanktioitu, eli asia on syytä hoitaa kuntoon heti 1.7 alkaen.

Toisena uutena velvoitteena heinäkuun alusta alkaen on jokaisen rakentamispalvelun tilaajan ilmoitettava verottajalle urakkatiedot ja maksamansa maksut. Tilaajana taloyhtiö siis ilmoittaa tiedot niistä urakoista, jotka se on itse suoraan tilannut esimerkiksi pääurakoitsijalta. Tässä ilmoitusvelvollisuudessa on 15.000 euron sopimuskohtainen raja eli tiedot ilmoitetaan aina, kun yksittäisen sopimuksen arvo ylittää 15.000 euroa. Tiedot voi ja kannattaa varmuuden vuoksi ilmoittaa, vaikkei sopimusta tehtäessä olla ihan varmoja, että 15.000 tulee ylittymään.

Miten taloyhtiön tulee toimia?

Taloyhtiön kannattaa sopia kaikissa sopimuksissa siitä, kuka nimetään päätoteuttajaksi. Tällöin tiedonantovelvollisuus työntekijöistä siirtyy päätoteuttajaksi nimetylle kumppanille. Urakkatietojen toimittamisesta voi ja kannattaa myös sopia. Vaikka taloyhtiö siirtäisi velvoitteet sopimuksilla kumppaneiden harteille, on sen kuitenkin muistettava valvoa kumppaneiden toimintaa aivan vastaavasti kuin kaikissa muissakin sopimussuhteissa.

Uudet velvoitteet tulevat jälleen kerran lisäämään myös isännöitsijöiden työtä. Kannattaakin sopia hyvissä ajoin myös siitä, miten nämä velvoitteet otetaan huomioon isännöintisopimuksessa.

Lainsäätäjän tavoitteena on, että näillä uudistuksilla saadaan kerättyä 300-400 miljoonaa euroa verotuloja ja työnantajamaksuja pois harmaan talouden puolelta. Velvoitteista tulee väistämättä uusia kustannuksia taloyhtiöille. Täytyy toivoa, että niillä myös onnistutaan karsimaan harmaan talouden toimijoita rakennusalalta. Muuten vaiva ja raha menevät hukkaan, pelkästä ilmoittamisen ilosta tätä(kään) byrokratiaa ei varmaan kukaan halua hoitaa.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *