Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Puu kaatuu – vai kaatuuko?

Puiden kaataminen aiheuttaa usein keskustelua ja kinaakin taloyhtiössä. Yhden asukkaan ihailema puu voi roskata tai varjostaa toisen naapurin pihaa tai parveketta. Usein perusteluja ja näkemyksiä niin puiden kaatamiselle kuin niiden säilyttämisellekin löytyy runsaasti osakkaiden joukosta ja päätöksenteko asiassa voi olla kovin hankalaa. Joskus puu voi toki olla niin huonokuntoinen, että se halutaan ja tulee ehdottomasti kaataa ennen kuin ensimmäinen syysmyrsky hoitaa asian.

Puun kaatoon tarvitaan asemakaava-alueella yleensä lupa kunnan rakennusvalvonnalta. Esimerkiksi Turussa lupa tarvitaan aina kun puita kaadetaan asemakaava-alueella tai kaavan määrätessä yleiskaava-alueella ja alueilla joilla on voimassa rakennuskielto kaavan laatimiseksi. Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran ranta-alueilla on lisäksi rajoituksia. Joskus tonttien rajalla olevien puiden kaatamiseen tarvitaan myös naapuritaloyhtiöltä lupa.

Mikäli puita kaadetaan ilman asianmukaisia lupia, voi viranomainen velvoittaa yhtiön istuttamaan uusia puita kaadettujen puiden tilalle.

Taloyhtiössä lupaa hakee yleensä hallituksen puheenjohtaja tai isännöitsijä, ja päätös puun kaatamisesta tehdään vähintään hallituksen kokouksessa. Mikäli asukkailla on kovin eriäviä mielipiteitä ja paljon intohimoja puun tai puiden kaatamisen suhteen, voidaan asia viedä yhtiökokouksen päätettäväksi. Toinen vaihtoehto on, että hallitus tekee kaikille osakkaille kyselyn puiden kaatamisesta ja päättää kaatamisesta kyselyn tulokset huomioiden. Päätöksenteossa on kuitenkin syytä muistaa mielipidenäkemysten lisäksi osakkeenomistajien viihtyvyys, osakkaiden tasapuolinen kohtelu sekä piha-alueen turvallisuus.

Mikäli puun kunto huolettaa, voidaan lahon puun määrä rungossa tutkia ja arvioida, voidaanko puu turvallisesti säilyttää. Taloyhtiö voi joutua vastuuseen, jos huonokuntoinen puu kaatuu esimerkiksi auton päälle. Useat yritykset ja toimijat tekevät puiden kuntokartoituksia puuta vaurioittamatta. Vastuu puiden kunnon seurannasta on taloyhtiön hallituksella.

Puun kaato on taloyhtiössä syytä jättää aina ammattilaisten tehtäväksi. Ammattilaisilla on välineet ja osaaminen puun kaatamiseksi juuri oikeaan suuntaan kenenkään omaisuutta vahingoittamatta. Talkootyönä puun kaatoa ei ole suositeltavaa tehdä vakuutus- ja vastuukysymysten takia.

Kuva: Kaisa Leiwo

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *