Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Postiluukku ja ilmoitustaulu – taloyhtiön keskeiset viestintävälineet?

Kansalaiset saivat arvioida asunto-osakeyhtiölakia kaikille avoimella verkkokyselyllä vuoden 2013 lopussa. Kysely herätti laajaa mielenkiintoa ja vastauksia tuli runsaasti, yli 6.300 kappaletta. Tulosten julkistamistilaisuudessa oikeusministeri Anna-Maija Henriksson totesi palautteen kertovan, että apu taloyhtiön ongelmiin voi löytyä monesti myös hyvien käytäntöjen ja viestinnän kehittämisestä eikä välttämättä yksinomaan lainsäädännöstä.

Tämä sama ajatus nousee esiin monesti taloyhtiöiden neuvonnassa, kun puidaan jotakin talon ajankohtaista ongelmaa. Usein jo osapuolten saaminen saman pöydän ympärille neuvottelemaan edistää asian ratkaisemista. Tilanteissa on monesti kysymys enemmänkin viestinnän ja toimintakäytäntöjen ongelmista kuin siitä, että yhtiössä kukaan olisi varsinaisesti toiminut väärin tai lain vastaisesti.

Mitä mieltä Oikeusministeriön kyselyyn vastanneet sitten olivat viestinnästä? Suurin osa oli tyytyväisiä yhtiökokoukseen liittyvään tiedottamiseen ja tiedonsaantiin. Yhtiökokoustiedottaminen onkin tarkasti määritelty asunto-osakeyhtiölaissa: mm yhtiökokouskutsusta, sen sisällöstä ja määräajoista on hyvin tarkat ja pakottavat säädökset. Sen sijaan erityisesti osakkaat olivat tyytymättömiä tilikauden aikaiseen viestintään. Tietoa haluttaisiin enemmän mm tulevista remonteista ja uudistuksista, yllättävistä vahingoista, huoneiston käytöstä ja kuluista, isännöitsijän vaihdoksesta ja yhtiön taloustilanteesta.

Viestinnästä puhutaan paljon ja joskus tuntuu, ettei sitä koskaan voi olla tarpeeksi. Haasteena on usein myös se, että vaikka tietoa jaetaan niin se ei jostakin syystä tavoita asukkaita. Tiedotteet jäävät lukematta eikä www-sivuilla käydä. Voisiko viestintäkäytäntöjä kuitenkin kehittää siten, että osakkaatkin kokisivat saavansa riittävästi tietoa yhtiön asioista? Onko se mission impossible vai löytyisikö asiaan hyviä ratkaisuja? Mitä niissä taloyhtiöissä on tehty, joissa asukkaat ovat tyytyväisiä saamansa tiedon määrään ja laatuun? Tiedottamisesta on todennäköisesti hankala säätää lakiteitse, kyse on pikemminkin hyvien käytäntöjen kehittämisestä ja käyttöön ottamisesta.

Isännöintiliiton vuonna 2013 teettämän isännöinnin mielikuvatutkimuksen mukaan asukkaat ja osakkaat pitävät asukasviestintää isännöinnin tärkeimpänä tehtävänä. Myös tähän kyselyyn vastanneet ovat kriittisiä viestinnän toteutumisen suhteen ja toivoisivat enemmän tietoa erityisesti kunnossapitovastuista, remonteista, asumisen pelisäännöistä ja energia-asioista.

Samaisessa tutkimuksessa kysyttiin myös, miten asukkaat haluaisivat tietoa taloyhtiön asioista. Suurin osa vastaajista haluaisi tietoa kerran kuussa ja mieluiten postiluukusta eli kotiin jaettavassa tiedotteessa. Seuraavaksi eniten kannatusta saivat taloyhtiön ilmoitustaulu, sähköposti sekä infotilaisuudet. Asukkaat ovat siis yllättävän konservatiivisia ja priorisoivat ainakin nykyisellään perinteisiä viestinnän keinoja yli sähköisten kanavien.

Kannattaisiko tätä kokeilla? Voisiko taloyhtiössä tehdä vaikka puolen vuoden kokeilun – Taloyhtiön Uutiset kerran kuussa tai edes neljännesvuosittain ilmoitustaululle ja joka luukusta sisään tai sähköpostiin? Voisiko vuosikokouksen yhteydessä olla erillinen infotilaisuus ajankohtaisista asioista silloinkin, kun ei ole mitään remontti-infoja? Vastuun asiasta voisi ottaa esimerkiksi taloyhtiön puheenjohtaja, hallituksen tiedotusvastaava tai isännöitsijä.

Kokeilkaa rohkeasti erilaisia tiedottamisen tapoja ja pyytäkää niistä palautetta. Mikäli löydätte hyviä tapoja ja käytäntöjä, kertokaa niistä muillekin. Taloyhtiön viestinnästä kannattaa tehdä suunnitelmallista ja systemaattista toimintaa, alkuun pääsee vaikka Taloyhtiön viestintäsuunnitelma –oppaan avulla.

  1. Viesti on sekin, ettei mitään viestitä. Se mahdollistaa väärinkäytökset. On tullut sattumalta ilmi, että taloyhtiömme hallitus on tehnyt päätösvallattomia päätöksiä, ja tuonut ne yhtiökokouksen päätettäviksi. Tämä mahdollistuu kun mitään ei viestitä..

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *