Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Kuva: Kaisa Leiwo

Omistajat, vuokraajat ja majoittujat taloyhtiössä

Taloyhtiön asukkaiden asuminen voi perustua monenlaisiin sopimuksiin. Osakkeenomistajat asuvat huoneistossa, jonka osakkeet he itse omistavat. Osakas maksaa osakkeistaan vastiketta taloyhtiölle – asuipa hän huoneistossa tai ei.

Osakas voi vuokrata huoneistonsa vuokralaiselle vuokrasopimuksella.  Tällöin osakasta voidaan kutsua myös sijoittajaksi – varsinkin silloin, jos omistamisen ainoa tarkoitus on vuokrata asuntoa eteenpäin. Yksityishenkilön lisäksi vuokranantajana ja sijoittajana voi toimia myös mm taloyhtiö, asuntosijoitusyhtiö tai vaikkapa kunta tai sen vuokrataloyhtiö.

Vuokralaisen asuminen perustuu vuokrasopimukseen ja hän maksaa huoneiston omistajalle vuokraa. Vuokralainen voi alivuokrata enintään puolet huoneistostaan alivuokralaiselle, joka maksaa vuokralaiselle vuokraa omasta osastaan huoneistoa.

Osakas itse tai vuokralainen – mikäli vuokrasopimus ei tätä kiellä – voi lisäksi vuokrata huoneistoa väliaikaisesti majoituspalvelun kautta. Esimerkiksi Airbnb on tällainen majoituspalvelu.

Voidaanko asunnon vuokraamista rajoittaa?

Taloyhtiö voi puuttua vuokraamiseen tai majoittamiseen ainoastaan kieltämällä nämä yhtiöjärjestyksessä. Mikäli tällaista kieltoa ei yhtiöjärjestyksessä ole, voidaan rajoituksia asettaa vain kaikkien osakkaiden suostumuksella, mikä voi käytännössä osoittautua mahdottomaksi. Rajoittamisesta on viime aikoina keskusteltu julkisuudessa melko paljon kun airbnb-tyyppiset majoitusvaihtoehdot ovat yleistyneet.

Huoneiston omistaja voi vuokrasopimuksessa kieltää vuokralaista luovuttamasta huoneistoa eteenpäin majoituspalvelun kautta. Tämä kannattaa huomioida aina vuokrasopimuksia laadittaessa tai uusittaessa. Alivuokrausoikeutta ei sen sijaan voida vuokrasopimuksella poistaa muuta kuin silloin jos alivuokrauksesta aiheutuisi kohtuutonta haittaa vuokranantajalle.

Kuka päättää yhtiön asioista?

Osakkaat käyttävät päätösvaltaa yhtiön asioista yhtiökokouksessa. Osakeomistukseen liittyy tietty määrä ääniä. Usein päätökset tehdään kuitenkin yhtiökokouksessa ilman äänestämistä ns yksimielisenä päätöksenä.

Halutessaan osakas voi valtuuttaa toisen henkilön osallistumaan ja käyttämään äänioikeuttaan yhtiökokouksessa. Valtuutus voidaan nykyisin tehdä periaatteessa vaikka puhelimitse, mutta kirjallinen valtakirja on aina selkein ja paras vaihtoehto. Valtuutus voi olla voimassa vain yhdessä kokouksessa tai pidemmän ajanjakson. Voimassaolo on syytä mainita valtakirjassa.

Käsiteltäessä tiettyjä asumiseen liittyviä asioita tulee myös muut asukkaat kuin osakkaat kutsua yhtiökokoukseen, mutta he eivät tällöinkään osallistu päätöksentekoon.

Taloyhtiön hallituksen voidaan valita jäseneksi myös muita kuin osakkaita, esimerkiksi asukkaita tai jonkin alan asiantuntijoita. Usein hallituksessa voi jopa olla perusteltua olla muitakin kuin osakkaita jäsenenä. Hallituksen jäsen ei voi valtuuttaa tilalleen ketä tahansa, vaan yleensä hallitukseen valitaan myös varajäsen tai varajäseniä jotka nousevat poissa olevan jäsenen tilalle hallitukseen.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *