Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Oletko turvassa kodissasi?

Monesti liikenne mielletään vaaralliseksi paikaksi ja liikennetapaturmilta pyritään suojautumaan erilaisin keinoin. Kuitenkin myös kodeissa tapahtuu vuosittain satoja tuhansia vamman aiheuttavia tapaturmia tai onnettomuuksia, joista suuri osa olisi estettävissä oikeilla varautumistoimilla. Näitä varautumistoimia voidaan ja tuleekin tehdä paitsi yksittäisissä kodeissa myös taloyhtiöissä.

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisemisessä korostuu omatoiminen varautuminen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisen on otettava itse vastuuta niin omasta kuin muidenkin turvallisuudesta. Taloyhtiössä varautumisen perusta on pelastussuunnitelma, joka on käytännössä yhteenveto talon turvallisuusjärjestelyistä ja jonka tulisi toimia ohjeistuksena mahdollisissa onnettomuus- ja uhkatilanteissa.

Olennainen osa pelastussuunnitelmaa on siitä tiedottaminen asukkaille. Itse suunnitelma ei pelasta ketään, mutta suunnitelman tuntevat asukkaat voivat ehkäistä onnettomuuksia ja torjua uhkia tai pienentää niiden seurauksia.  Pelastussuunnitelma kannattaa siis jakaa kaikkiin koteihin, vaikkeivät kaikki sitä kuitenkaan lukisi – jos edes osa asukkaista tutustuu suunnitelmaan, on se iso harppaus kohti parempaa turvallisuutta. Tämän lisäksi voidaan järjestää esimerkiksi pelastautumisharjoituksia, turvallisuuskävelyjä, alkusammutusharjoituksia tai muita käytännön tiedotus- ja koulutustoimia turvallisuusasioista. Hyvänä tavoitteena on, että jokainen asukas tunnistaa yleisen vaaranmerkin, osaa hälyttää apua ja auttaa naapureita hätätilanteessa, hallitsee alkusammutuksen sekä osaa suojautua kotiin tai lähimpään suojapaikkaan.

Huomiota kannattaa kiinnittää myös erilaisiin turvallisuutta lisääviin käytännön asioihin kuten sammutusvälineistöön, valaistukseen, opasteisiin, jään ja liukkauden torjuntaan, kulkuväylien ja pelastusteiden esteettömyyteen, palavien esineiden säilytykseen yhteisissä tiloissa sekä leikkivälineiden turvallisuuteen. Siisti, hyvin hoidettu ja valaistu ympäristö antaa kuvan alueesta, josta välitetään ja jossa on turvallista liikkua. Siisteyden on todettu jopa ehkäisevän järjestyshäiriöitä ja pikkurikollisuutta.

Yhdessä tekeminen ja toisista välittäminen lisää paitsi asumisen turvallisuutta niin myös turvallisuuden tunnetta – on huojentavaa tietää, että naapuri tuntee ja välittää. Taloyhtiö voi edesauttaa tutustumista esimerkiksi järjestämällä oman talon tai naapuruston yhteisiä pihatalkoita ja muita tapahtumia. Tutustumista edistävät myös pihalla olevat keinut, tuolit ja pöydät sekä grillipaikat, pelialueet yms.

Kodeissa kannattaa kiinnittää huomiota yleiseen järjestykseen. Lattioilla olevat tavarat, matot ja muut esteet lisäävät kaatumisriskiä – esimerkiksi ikääntyvien tapaturmista selvästi suurin osa on kaatumisia. Ikääntyneille on myös olemassa runsaasti erilaisia apuvälineitä ja sovelluksia, jotka edistävät turvallista ja esteetöntä asumista. Pienten lasten turvallisuutta lisää erityisesti se, että vaaralliset esineet säilytetään poissa heidän ulottuviltaan esimerkiksi lukittavissa kaapeissa. Myös erilaiset turvaportit ja suojat voivat parantaa lasten turvallisuutta kotona. Tavaroita ei säilytetä hellan päällä tai kulkuteiden varsilla, palavia aineita säilytetään ja käsitellään huolellisesti, sähkölaitteita käytetään asianmukaisesti, palovaroittimista huolehditaan ja korjaustöissä käytetään osaavia tekijöitä.

Jokaisesta huoneistosta on syytä löytyä alkusammutusvälineet – vähintäänkin sammutuspeite – sekä mahdollisesti käsisammutin. Näiden käyttöä kannattaa myös harjoitella jotta se sujuu tositilanteessa sutjakkaasti. Sammutusvälineiden lisäksi kotoa tulisi löytyä ainakin ensiapulaukku, jonka sisällön asukkaat tuntevat ja osaavat käyttää tarvittaessa.

Asuinympäristön turvallisuus koostuu useista tekijöistä. Arkipäivän turvallisuuden edistäminen ei ole vaikeaa – huolehtimalla siisteydestä, järjestyksestä ja vuorovaikutuksesta ollaan jo varsin turvallisen asumisen tiellä.

 

Lähteitä: Kati Tiirikainen: Turvallinen Koti, SPEK: Kodin turvaopas, SPEK: Talon turvaopas, Salokanto Petri: Turvallinen taloyhtiö, http://kunnonkoti.turkuamk.fi/, http://vssyhdturku.nettisivu.org/