Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Kuva: Rodeo

Nyt on aika vaikuttaa taloyhtiöiden viestintään

Oikeusministeriö selvitti uuden, vuonna 2010 voimaan tulleen, asunto-osakeyhtiölain toimivuutta ja mahdollisia muutostarpeita kahteen otteeseen vuosina 2013 ja 2014. Molemmissa selvityksissä nousi esiin taloyhtiöiden viestintä erityisesti osakkaille ja asukkaille – tähän toivottiin parannusta.

Selvitysten tulosten pohjalta OM, Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto ovat laatineet 26 suositusta sisältävän Viestintäsuosituksen taloyhtiöille. Suositusluonnoksesta on parhaillaan käynnissä avoin kuuleminen verkossa, joten nyt on juuri oikea aika osallistua jos haluat vaikuttaa suositukseen!

Viestintäsuosituksella pyritään lisäämään taloyhtiöiden toiminnan avoimuutta sekä parantamaan vuorovaikutusta ja sitä kautta luottamusta osakkaiden, hallituksen ja isännöinnin välillä. Suositus kattaa niin tilikauden aikaisen ja yhtiökokousviestinnän kuin korjaushankkeisiin ja poikkeustilanteisinkin liittyvän viestinnän. Siinä otetaan kantaa myös taloyhtiön käytössä oleviin viestintätapoihin ja –välineisiin.

Nostan tässä esiin muutaman suosituksista.

Suositus 1. Viestinnästä sovitaan taloyhtiössä

Tämä saattaa kuulostaa triviaalilta, mutta kuinka monessa yhtiössä on itse asiassa sovittu viestinnästä? Kuka ja miten hoitaa tilikauden aikaisen tai kriisiviestinnän? Korjaushankkeiden viestinnästä sovitaan usein hankesopimuksen yhteydessä, mutta muusta viestinnästä sopiminen jää usein tekemättä.

Suositus 9. Hallitus ja isännöitsijä tiedottavat osakkaille ja asukkaille asumiseen ja huoneistojen käyttöön vaikuttavista palvelusopimuksista

Osakkaat ja asukkaat eivät useinkaan tunne tai osaa erottaa esimerkiksi isännöinnin, huollon ja siivouksen tehtäviä toisistaan. Perusasiat siitä, mitä on sovittu ja kenen kanssa, olisi hyvä tiedottaa säännöllisesti. Tämä ei luonnollisesti tarkoita sopimusten monistamista sellaisenaan vaan esimerkiksi yhteenvetoa keskeisten sopimusten keskeisistä asioista.

Suositus 11. Asukkaan on ilmoitettava asunnossaan tai taloyhtiön yleisissä tiloissa havaitsemistaan vioista ja vaurioista sekä mahdollisista tuhoeläimistä mahdollisimman pian

Minusta tämä on itsestään selvyys, mutta ehkä nyt luteiden valloittaessa Suomea asiasta on hyvä muistuttaa.

Suositus 23. Osakkaiden ja asukkaiden mielipiteet ja huoneistoissa havaitut puutteet kartoitetaan ennen korjaushankkeeseen ryhtymistä.

Kartoitus toimii myös osakkaille tiedottamisen ja heidän osallistamisensa välineenä. Projektin läpimeno helpottuu kun suunnittelussa huomioidaan osakkaiden toiveet ja heille viestitään mahdollisimman hyvissä ajoin asiasta.

Oletko samaa tai eri mieltä yllä olevien suositusten kanssa? Käy kertomassa mielipiteesi ja peukuttamassa oikeina pitämiäsi suosituksia oikeusministeriön sivulla! Aikaa on kesäkuun loppuun saakka.