Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Kuva: Kaisa Leiwo

Naapurimelu häiritsee joka kymmenettä suomalaista

THL:n tuoreen selvityksen mukaan suomalaiset häiriintyvät lähinaapureiden melusta lähes yhtä yleisesti kuin tieliikennemelusta. Tieliikennemelun haitat on selkeämmin tiedostettu yhteiskunnassa, mutta naapurustomeluun tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota jatkossa.

THL:n mukaan naapurustomelun erityinen ongelma piilee siinä, että häiriökokemus vaihtelee henkilöittäin. Meluherkät ihmiset kokevat naapureiden melun häiritseväksi kolme kertaa yleisemmin kuin vähemmän meluherkät. Normaalitkin elämisen äänet saattavat häiritä erityisesti meluherkkiä henkilöitä suuresti, mikä tekee asiaan vaikuttamisen hankalaksi.

Lähinaapureiden aiheuttama melu, esimerkiksi puhe ja musiikki, häiritsevät paljon noin 4,5 % ja jonkin verran noin 6,5 % suomalaisista. Noin joka kymmenes suomalainen siis häiriintyy lähinaapureiden äänistä arkielämässään. Naiset ja kaupunkialueiden asukkaat häiriintyvät naapureista useammin kuin miehet ja kaupunkien ulkopuolella asuvat. Erityisen paljon naapureiden äänet häiritsevät alle 35-vuotiaita.

Taloyhtiössä ei kuitenkaan voida edellyttää täyttä hiljaisuutta vaan elämisen äänet ovat normaali asumiseen kuuluva asia. Usein on hankala määrittää, milloin ääni on normaaliin asumiseen kuuluvaa ja milloin se on niin häiritsevää, että asiaan voidaan puuttua.

Häiritsevän elämän tunnusmerkkeinä on pidetty jatkuvaa ja toistuvaa melua joka häiritsee ja haittaa kohtuuttomasti useita asukkaita. Yksittäisiä juhlia tai öistä suihkussa käymistä ei voida pitää häiritsevänä elämänä johon taloyhtiö voisi puuttua.

Mikäli naapuri aiheuttaa häiriötä, on paras tapa ensin jutella asiasta naapurin kanssa. Voihan olla, että naapuri ei edes tiedä itse häiritsevänsä muita. Klassinen tapaus tästä on yksin ulvova koira, jonka äänistä naapuri ei tiedä mitään koska koira ulvoo vain yksin kotona ollessaan. Häiriöt kannattaa myös kirjata ylös ja kysyä häiriintyvätkö muutkin naapurit.

Mikäli ongelma jatkuu siirretään asia hallituksen ja isännöitsijän hoidettavaksi. Häiritsevälle asukkaalle voidaan antaa varoitus ja ääritapauksessa ottaa huoneisto tämän jälkeen taloyhtiön hallintaan. Tässä kohden tarvitaan näyttöä häirinnästä eli mieluiten usean naapurin kirjauksia häiriön toistuvuudesta ja laadusta.

Häiriöihin puuttuminen on joskus kovin hankalaa. Kun häiriökokemus lisäksi vaihtelee henkilöittäin, ei asian todistaminenkaan aina ole yksinkertaista. Mielenkiintoista nähdä, miten naapurustomeluun tullaan THL:n toimesta jatkossa kiinnittämään huomiota.