Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Myyjän vastuu asuntokaupassa

Elokuun alussa uutisoitiin asuntokauppariidasta, jossa rivitalohuoneiston myyjä joutui maksamaan ostajalle korvauksia laiminlyötyään tiedonantovelvollisuutensa. Myyjä oli antanut ostajalle virheellisen tiedon viemäriputkien uusinnasta, jota ei tosiasiallisesti oltu tehty lainkaan.

Kymenlaakson käräjäoikeus määräsi myyjän maksamaan ostajalle lähes 10.000 euron korvaukset. Lisäksi myyjä tuomittiin maksamaan sekä omat että osa ostajan oikeudenkäyntikustannuksista.
Väärän tiedon antaminen koitui myyjälle kalliiksi. Mihin tuomio perustuu?

Asuntokauppalaki ja virhe kaupan kohteessa

Asuntokauppalaki säätelee asunto-osakkeiden kauppaa. Sen kuudes luku säätelee käytetyn asunnon kauppaa ja määrittää mm milloin asunnossa voidaan katsoa olevan virheen. Laissa todetaan yksiselitteisesti, että asunnossa on virhe mm silloin jos se ei vastaa niitä tietoja jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut asunnosta ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Ostajan ei lain mukaan tarvitse tarkastaa myyjän antamien tietojen paikkansa pitävyyttä.

Myyjän kannattaa kertoa ostajalle kaikista virheistä ja puutteista joita asunnossa mahdollisesti on. Ostajan edellytetään myös tarkastavan kaupan kohteen huolellisesti, mutta esimerkiksi viemäriputkia ostaja ei pääse silmämääräisesti tarkastamaan vaan hänen on voitava luottaa myyjän antamiin tietoihin.

Lähtökohtaisesti ostaja ei voi vedota virheeseen jonka hän on tiennyt tai josta hänen olisi pitänyt tietää. Tämänkin vuoksi kaikki puutteet kannattaa dokumentoida ennen kaupan tekoa.
Asunto-osakkeen kaupassa myyjän vastuuaika on kaksi vuotta, jona aikana ostajan on reklamoitava virheestä ja vaadittava hinnan alennusta. Joissakin tapauksissa kyseeseen voi tulla myös koko kaupan purkaminen.

Piilevä virhe

Myyjä voi joutua vastuuseen myös ns piilevästä virheestä eli virheestä jonka olemassa olosta hän ei tiennyt ja jota ostaja ei ole voinut havaita tarkastaessaan asuntoa. Virheen tulee kuitenkin olla merkittävä, että myyjää voidaan hakea siitä vastuuseen. Virheen merkittävyyttä on tulkittu myös siten, että mitä vanhemmasta asunnosta on kyse, sitä enemmän sieltä voidaan olettaa löytyvän erilaisia iän ja kulumisen tuomia kirjaustarpeita. Ikä ei siis lähtökohtaisesti ole asunnon vika ja ikään liittyy erilaista kulumista ja korjaustarvetta.

Piilevä virhe on valitettavan usein kosteusongelma, joka ilmenee vasta kun ostaja on muuttanut sisään uuteen asuntoon. Nämä riidat voivat olla pitkiä ja monimutkaisia eli myös kovin kalliita.

Toinen asia, josta kiistellään usein, on tulevat remontit. Ostaja saattaa vaatia hinnan alennusta tilanteessa, jossa pian kaupan teon jälkeen yhtiössä päätetään suuresta korjaushankkeesta josta aiheutuu osakkaille kustannuksia.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *