Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Kuva: Kaisa Leiwo

Muistathan maksaa kiinteistöverosi – tiedäthän miten se määräytyy

Kiinteistöveron ensimmäinen eräpäivä on 3.9. Taloyhtiössä yhtiö maksaa veron osakkaiden puolesta ja perii sen hoitovastikkeen mukana osakkailta. Omakotitaloissa kiinteistövero on omistajan maksettava erä.

Miten kiinteistövero määräytyy?

Kiinteistövero lasketaan kiinteistön arvosta eli rakennusten ja maapohjan arvosta. Arvon määräytymiseen on olemassa erilliset ohjeet.

Rakennuksen verotusarvo lasketaan rakennuksen koon, laatutason, iän, rakennustyypin ja ns valmiusasteen (keskeneräiset rakennukset) perusteella. Maapohjan verotusarvoon vaikuttavat mm sen käyttötarkoitus, rakennusoikeus, sijainti, liikenneyhteydet, kunnallistekniikka sekä vastaavien kiinteistöjen hintataso.

Tavoitteena on, että tontin verotusarvo olisi 75 % sen ns aluehinnasta eli käyvästä arvosta.

Kiinteistön verotusarvon laskeminen on ollut pääsääntöisesi hyvin kaavamaista ja perustunut sen ominaisuuksiin. Viime aikaisessa oikeuskäytännössä on kuitenkin pantu painoa myös kiinteistön käyvälle arvolle, jolloin oman kiinteistön verotusarvoa kannattaa arvioida itsekin. Jos se on selkeästi taloudellisesti määritettyä käypää arvoa alhaisempi, on verotukseen mahdollista hakea muutosta myös takautuvasti.

Kiinteistöveroprosentti vaihtelee kunnittain

Verotuksessa kiinteistön arvo kerrotaan kiinteistöveroprosentilla, jonka kunta määrittää vastaavalla tavalla kuin kunnallisveroprosentin. Veroprosentille on määritelty vaihteluväli, jonka sisällä kunta voi sen määrittää. Vaihteluvälit ovat:
– Yleinen kiinteistöveroprosentti, jota käytetään mm maapohjaan, tuotantorakennuksiin ja teollisuusrakennuksiin: 0,93 – 2,00 %
– Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti: 0,41 – 1,00 %
– Muiden asuinrakennusten veroprosentti, jota käytetään esimerkiksi vapaa-ajan asuntoihin: 0,93 – 2,00 %
– Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti: 2,00 – 6,00 %

Turussa kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2019: yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00, vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,41, muun asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,93 ja rakentamattoman tontin kiinteistöveroprosentti 3,00. Prosentit ovat siis Turussa maltillisia ja lähempänä haarukan ala- kuin ylärajaa.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *