Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Kuva: Kaisa Leiwo

Mitä toiminnantarkastaja tarkastaa?

Toiminnantarkastajan ensisijainen tehtävä on varmistaa, että taloyhtiö on järjestänyt hallintonsa asianmukaisesti ja että yhtiön johto on toiminut lakien, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen päätösten mukaisesti.  Varsinkin jos taloyhtiössä ei ole tilintarkastajaa, tulee toiminnantarkastajan tarkastaa myös yhtiön tilinpäätös ja talouden hoito.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiöissä, joissa on alle 30 osakashallinnassa olevaa huoneistoa, ei tarvitse välttämättä valita tilintarkastajaa vaan toiminnantarkastaja riittää. Tilintarkastajalla tarkoitetaan tässä tilintarkastuksen ammattilaista eli KHT- tai HT-tilintarkastajaa. Toiminnantarkastajaa ei rekisteröidä kaupparekisteriin. Jos taloyhtiölle valitaan vain yksi toiminnantarkastaja, on lisäksi valittava ainakin yksi toiminnantarkastajan sijainen, johon sovelletaan, mitä toiminnantarkastajasta säädetään.

Toiminnantarkastajalle ei ole varsinaisia ammatillisia pätevyysvaatimuksia vaan mahdolliset kriteerit asettaa yhtiökokous. Toiminnantarkastajan tulee kuitenkin olla riippumaton eikä esimerkiksi hallituksen jäsenen puoliso voi toimia toiminnantarkastajana. Usein toiminnantarkastajaksi valitaan osakas, joka asuu taloyhtiössä ja jolla on siten hyvä mahdollisuus olla perillä yhtiön asioista. Lähtökohtaisesti toiminnantarkastajalla on joka tapauksessa hyvä olla riittävä osaaminen talous- ja lakiasioista voidakseen toimia tehtävässä. Myös asunto-osakeyhtiölakiin ja oman yhtiön yhtiöjärjestykseen on hyvä perehtyä.

Toiminnantarkastus on tavallisesti vuositarkastusta eikä siis edellytä tilikauden aikaisia toimia. Toki taloyhtiössä asuva toiminnantarkastaja voi jo vuoden mittaan kirjata itselleen ylös havaintojaan yhtiön toiminnasta ja päätöksenteosta.  

Toiminnantarkastaja laatii toiminnantarkastuskertomuksen, jolle ei ole asetettu määrämuotoa.  Toiminnantarkastuskertomuksessa otetaan kantaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältöön ja tietoihin. Toiminnantarkastajan on myös huomautettava mikäli yhtiön johto on rikkonut lakia tai yhtiöjärjestystä tai muutoin joutumassa vahingonkorvausvelvollisuuteen yhtiötä kohtaan. Vaikka taloyhtiössä olisi tilintarkastaja, tulee toiminnantarkastajan antaa aina oma itsenäinen kertomuksensa suoritetusta toiminnantarkastuksesta.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *