Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Kuva: Kaisa Leiwo

Mitä kuuluu taloyhtiön leikkipaikalle?

Koronan myötä lisääntynyt kotona oleilu näkyy monen taloyhtiön leikkipaikalla. Kun perheet viettävät enemmän aikaa kodeissa, on myös kotien pihoilla ja leikkipaikoilla enemmän käyttöä ja käyttäjiä. Monessa yhtiössä onkin kiinnitetty kasvavaa huomiota pihan ja leikkipaikkojen käytettävyyteen ja toimivuuteen.

Taloyhtiö vastaa piha-alueista ja siten myös leikkialueista ja -välineistä. Se tarkoittaa lähtökohtaisesti, että osakkaat eivät voi tuoda yhteiselle pihalle yleiseen käyttöön esimerkiksi trampoliineja tai keinuja edes hyvässä tarkoituksessa, koska vastuu välineiden turvallisuudesta on viime kädessä kuitenkin taloyhtiöllä.

Leikkikentät ja leikkivälineet kuuluvat kuluttajaturvallisuuslainsäädännön piiriin. Niistä ei siis saa aiheutua käyttäjille vaaraa. Tämä varmistuu parhaiten, kun hankittavat välineet täyttävät eurooppalaiset standardit, ne hankitaan luotettavilta toimittajilta, asennetaan oikein ja huolletaan säännöllisesti.

Leikkivälineiden turvallisuusstandardi  (SFS-EN 1176 ja 1177) on lähtökohtaisesti suositusluontoinen, mutta vaaratilanteiden ja onnettomuuksien välttämiseksi sitä kannattaa taloyhtiöissä noudattaa. Standardi määrittää yleiset ja välinekohtaiset turvallisuusvaatimukset sekä menetelmät turvallisuuden testaamiseksi.  Lisäksi standardista löytyy ohjeita leikkivälineiden turvalliseen asentamiseen ja tarkastamiseen sekä säännölliseen huoltoon ja ylläpitoon. Esimerkiksi hiekkalaatikon osalta tämä tarkoittaa suositusta hiekan koostumuksesta ja siitä, kuinka usein hiekka on hyvä vaihtaa.

On suositeltavaa, että taloyhtiö jakaa esimerkiksi keväisin huoneistoihin ohjeet leikkivälineiden käytöstä. Ohjeistuksessa kannattaa kehottaa vanhempia valvomaan lasten leikkejä ja ilmoittamaan taloyhtiölle, mikäli leikkialue tai yksittäinen väline on huollon tai korjauksen tarpeessa. Rikkoutuneiden välineiden käyttö on välittömästi estettävä.

Leikkipaikan turvallisuuteen vaikuttavat leikkivälineiden ja niiden käytön lisäksi erimerkiksi leikkipaikan sijainti. Vesialueiden tai liikenteen läheisyydessä on pyrittävä estämään helppo pääsy leikkialueelta näille vaarallisille alueille. Lumen läjityspaikan on hyvä sijaita kaukana leikkipaikasta, ettei se houkuta lapsia leikkipaikkana.

Leikkialueen kunnostus voi lähteä liikkeelle leikkipaikan kuntotarkastuksella. Tästä taloyhtiö saa tietoa leikkivälineiden kunnosta ja turvallisuudesta sekä toimenpidesuosituksia leikkialueen parantamiseksi. Halutessa voidaan myös asukkailta kysyä toiveita pihan ja leikkialueen suhteen – millaisia välineitä ja toimintoja sinne halutaan?

Monipuolinen piha-alue houkuttelee enemmän käyttäjiä ja käyttöä varsinkin näinä aikoina kun kevät koittaa ja asukkaat viettävät edelleen aikaa kodeissa.