Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Kuva: Kaisa Leiwo

Mitä isännöitsijä tekee?

Valtakunnallisilla Isännöintipäivillä viime viikolla julkistettiin Isännöinnin ammattilaiset 2017 -tutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin jo neljännen peräkkäisen kerran, miten isännöitsijät itse kokevat päivittäisen työnsä ja siihen liittyvät haasteet. Tutkimuskyselyyn vastasi yhteensä 402 isännöitsijää, mikä on hieman vähemmän kuin aiempina vuosina.

Isännöitsijöiden työaika on keskimäärin 43 tuntia viikossa. Tässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta viime vuosina. Yli puolet vastaajista on tyytyväisiä työaikaansa – tyytyväisten osuus on jonkin verran kasvanut.

Kolmannes työajasta asiakaskontaktien hoitamiseen

Isännöitsijän työ jakautuu melko tasaisesti erilaisten asiakkaille tuotettavien palvelujen kesken. Asiakaskontaktit – hallitus, asukkaat ja osakkaat – vievät lähes kolmanneksen kaikesta työajasta. Loppu kaksi kolmannesta työajasta jakaantuu hyvin tasaisesti eri tehtäville. Korjaushankkeet, kokoukset, palvelujen hankinta asiakkaille, asiakkaiden hallinnolliset velvoitteet (erilaiset ilmoitukset ja raportit), asiakkaiden talouden johtaminen sekä työnantajan sisäiset tehtävät vievät jokainen tasasuuruisen 10-15 % osuuden isännöitsijän työajasta.

Isännöintityön hyvä puoli vastaajien mielestä on työn itsenäisyys – yli kaksi kolmasosaa vastaajista kokee, että voi päättää itsenäisesti omasta ajankäytöstään. Kuitenkin alle puolet kokee, että voi työaikana keskittyä isännöintisopimukseen kuuluviin tehtäviin tai olennaisiin tehtäviin. Vaikka isännöitsijä voi siis vaikuttaa ajankäyttöön kokonaisuutena, ei hän välttämättä voi valita, mitä asioita noina työtunteina tekee.

Asukkaiden sosiaaliset ongelman työllistävät

Yksittäisenä asiana tutkimuksessa nousee esiin asiakkaiden sosiaaliset ongelmat, joiden hoitamiseen menee lähes joka toisen isännöitsijän mielestä liian paljon aikaa.  Todennäköisesti tämä on yksi keskeinen isännöintisopimukseen kuulumaton aikasyöppö isännöitsijän työssä. Sama ongelma nousee toki esiin muuallakin yhteiskunnallisessa keskustelussa – apua tarvitsevat eivät välttämättä löydä oikeaa auttajaa. Herääkin vääjäämättä kysymys siitä, ovatko taloyhtiöt oikea auttaja ja maksumies asukkaiden sosiaalisten ongelmien hoitamiselle?

Lähes kaksi kolmasosaa isännöitsijöistä kokee, että työn kuormittavuus on lisääntynyt viimeisen kolmen vuoden aikana. Tämä kokemus voi liittyä mm siihen, että työajasta osa menee muiden kuin isännöintisopimuksen mukaisten ja isännöitsijän tehtäväkenttään kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Työn mielekkyys tulee isosti siitä, että työssä voi keskittyä olennaisiin ja ammattiosaamiseen kuuluviin tehtäviin. Pidetään huoli siitä, että isännöitsijät saavat tehdä niitä töitä, jotka kuuluvat heidän toimenkuvaansa. Sosiaalityö ei pääsääntöisesti ole sellaista.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *