Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Mistä on hyvä hallitus tehty?

Asunto-osakeyhtiötä johtaa yhtiökokouksen valitsema hallitus, jossa on yleensä kolmesta viiteen jäsentä. Hallitus on asunto-osakeyhtiön pakollinen toimielin, eli käytännössä jokaisessa taloyhtiössä on hallitus. Se vastaa mm yhtiön hallinnon ja talouden hoidon asianmukaisesta järjestämisestä sekä kiinteistön ja rakennuksen pidosta.

Millainen on hyvä hallitus? Miten se toimii? Vuonna 2011 ilmestyi Hyvä hallintotapa taloyhtiöille –suositus, jossa linjataan myös hallituksen hyvää toimintatapaa. Suosituksessa on yhteensä lähes 20 yksittäistä hallituksen toimintatapaan liittyvää kohtaa, joista esittelen muutaman keskeisenä pitämäni suosituksen.

Hyvä hallintotapasuositus täydentää lain määräämiä toimintatapoja ja sen tavoitteena on lisätä luottamusta taloyhtiön toimintaan ja parantaa hallinnon toimivuutta. Taloyhtiön hyvä hallinto perustuu kolmelle johtavalle periaatteelle:

  1. Kaikkia osakkaita kohdellaan yhdenvertaisesti eli kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.
  2. Yhtiön asioista tiedotetaan läpinäkyvästi osakkaille ja asukkaille.
  3. Yhtiö ennakoi tulevaisuutta ja valmistautuu siihen tarpeellisia selvityksiä ja suunnitelmia tekemällä.

Hyvä hallitus toimii huolellisesti ja edistää yhtiön etua. Huolellinen toiminta tarkoittaa esimerkiksi asioihin perehtymistä ennen päätöksen tekemistä. Hallituksessa ei voi myöskään ajaa omaansa tai jonkun muun etua vaan toimintaa ohjaa taloyhtiön kokonaisetu ja osakkaiden yhdenvertainen kohtelu.

Hyvän hallituksen toiminta on suunnitelmallista ja ennakoitavaa. Toiminta perustuu kirjalliseen työjärjestykseen ja kokoussuunnitelmaan, joka voi olla vaikka vuosikellon muodossa. Työjärjestykseen kirjataan hallituksen kokouskäytännöt ja –menettelyt. Tyypillisesti hallitus kokoontuu vuodessa vähintään neljä kertaa: järjestäytymiskokous, kokous ennen kesäkautta, kokous ennen vuodenvaihdetta sekä kokous ennen yhtiökokousta (ns tilinpäätöskokous). Mikäli yhtiössä on meneillään remontteja tai kriisejä, voi hallitus kokoontua huomattavasti useammin.

Hallituksen jäsenillä ja varsinkin puheenjohtajalla tulee olla tehtävän edellyttämää osaamista sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallitustehtävien hoitamiseen. Hallitukseen voidaan tarvittaessa valita ulkopuolisia asiantuntijajäseniä esimerkiksi remonttien ajaksi. Hallituksen jäsenet on hyvä perehdyttää tehtäväänsä sekä huolehtia, että heidän osaamisensa pysyy ajan tasalla.

Ideaalitilanteessa hallituksessa on jäseniä, joiden osaaminen ja kokemus täydentävät toisiaan. Koska talon asioihin perehtyminen vie aina oman aikansa, suositellaan hallitustyöskentelyn minimiajaksi vähintään kolmea vuotta. Jäsenten sitouttamiseksi ja mielenkiinnon herättämiseksi hallitustyötä kohtaan on hallituksen jäsenille myös suositeltavaa maksaa palkkio.

Hallitus tiedottaa yhtiön toimintaan liittyvistä asioista ja päätöksistä osakkaille ja asukkaille suunnitelmallisesti ja aktiivisesti. Ajatuksena on, että riittävä viestintä lisää läpinäkyvyyttä ja asumisviihtyisyyttä sekä auttaa osaltaan ristiriitojen ehkäisemisessä. Hallituksen työjärjestykseen tai vuosikelloon voi sisältyä erillinen viestintäsuunnitelma.

Yhteenvetona voidaan todeta että hyvä hallitus pyrkii ristiriidattomaan ja vuorovaikutteiseen yhteistyöhön isännöitsijän ja asukkaiden kanssa. Se osaa asiansa, mutta kuuntelee tarvittaessa myös asiantuntijoita ennen päätösten tekemistä.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *