Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Kuva: Kaisa Leiwo

Mistä on hyvä hallitus tehty?

Kiinteistöliitto kysyi maaliskuussa 2017 jäseniltään taloyhtiöiden hallitustyöstä ja hallitusten kokoonpanosta. Vastausten perusteella voidaan tiivistää, että Suomen taloyhtiöitä johtaa korkeasti koulutettujen eläkeläisten joukko. Noin joka kolmannella taloyhtiön hallituksen jäsenellä on ylempi korkeakoulututkinto ja noin 40 % hallitusten jäsenistä on eläkkeellä.

Kyselyssä pyydettiin vastaajia myös arvioimaan, millaisia ominaisuuksia on ihanteellisessa hallituskokoonpanossa.

Hyvä hallitus on yhteistyökykyinen ja perehtynyt

Lähes 85 % vastaajista on sitä mieltä, että hallituksesta tulee löytyä perehtyneisyyttä yhtiön asioihin. Lähes yhtä suuren vastaajajoukon mielestä hallituksessa tulee olla yhteistyökykyä. Nämä asiat saattavat kuulostaa itsestään selvyyksiltä, mutta eivät välttämättä ole lainkaan sitä.

Taloyhtiö voi edistää sekä hallituksen perehtyneisyyttä että sen yhteistyökykyä. Uusille hallituksen jäsenille voidaan laatia perehdytyspaketti, jossa on perustiedot yhtiöstä, keskeiset asiakirjat ja dokumentit sekä tiedot keskeisistä yhtiön sopimuksista. Hallituksen toimintaa ja yhteistyötä edistävät esimerkiksi vuosikello, johon on rytmitetty hallituksen keskeiset tehtävät sekä jäsenten vastuut ja mahdollinen työnjako.

Hallituksen tehtävä on tehdä päätöksiä

Vastaajista 2/3 nimeää päätöksentekokyvyn ihanteellisen hallituksen ominaisuudeksi. Lähes yhtä suuri osa toivoo hallituksen jäseniltä sitoutuneisuutta tehtävään.

Hyvät päätökset perustuvat riittävään ja oikeaan informaatioon. Hyvin valmistelluissa hallituksen kokouksissa voidaan tehdä viisaita päätöksiä. Isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja ovat avainroolissa hallituksen päätöksentekokyvyn edistämisessä.

Sitoutuneisuus tarkoittaa paitsi sitoutumista hallitustyöskentelyyn niin myös sitoutumista hallituksen päätöksiin ja esityksiin. Hallituksessa ei sooloilla vaan haetaan yhtiön ja kaikkien osakkaiden etua.

Ennakointikyky ja käytännönläheisyys ovat plussaa

Noin puolet vastaajista nimeää hyvän hallituksen ominaisuuksiksi ennakointikyvyn ja käytännönläheisen ajattelun.

Molempia voidaan edistää selvittämällä sekä osakkaiden toiveet ja odotukset että kiinteistön kunto ja korjaustarpeet. Hyvä ja ennakoiva taloyhtiön hallinto on suunnitelmallista ja perustuu osakkaiden tarpeisiin. Kunnossapitotarveselvitykset, PT-suunnitelmat ja osakaskyselyt ovat hallitustyön tärkeitä välineitä.

Jos olet tullut valituksi hallitukseen niin vaadi, että saat myös riittävät työvälineet tehtävässä toimimiseen. Pyydä perehdytystä ja perustietoja. Selvitä osakkaiden tarpeet ja taloyhtiön kunto. Näiden tietojen varassa voit toimia ja tehdä päätöksiä perehtyneesti, ennakoiden ja yhteistyökykyisesti.

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *