Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Mikä on majoitustoimintaa, mikä oman kodin satunnaista vuokrausta?

Helsingin kaupunki on antanut ohjeet lyhytaikaiselle majoitustoiminnalle. Tavoitteena on selkiyttää sitä, milloin kyseessä on oman kodin lyhytaikainen, satunnainen vuokraus ja milloin taas luvanvarainen ammattimainen majoitustoiminta.

Ammattimaista majoitustoimintaa harjoittavan henkilön tai yrityksen tulee noudattaa mm maankäyttö- ja rakennuslupaa koskevia säännöksiä, lakia majoitus- ja ravitsemistoiminnasta, terveydensuojelulakia ja verolainsäädäntöä. Oman kodin lyhytaikaista, satunnaista vuokrausta säädellään lievemmin. Ohjeistuksen tavoitteena onkin mm asettaa samassa asemassa olevat toiminnanharjoittajat yhdenvertaiseen asemaan keskenään ja selkiyttää tulkintoja.

Ammattimaisen majoitustoiminnan tunnusmerkeiksi on asetettu mm:

  • toiminnasta on tehty majoitustoimintaa koskeva ilmoitus
  • kukaan ei ole kirjoilla ko asunnossa
  • tilasta on tehty arvonlisäverollinen majoitussopimus
  • huoneisto on kalustettu
  • majoittumista tarjotaan ensi sijassa lyhyeksi ajaksi
  • majoittumisen hinta esitetään vuorokausi- tai viikkokohtaisesti
  • majoituksen yhteydessä tarjotaan hotellinomaisia palveluja
  • huoneistoa tarjotaan välityspalvelun kautta
  • huoneistoa markkinoidaan majoitustilana
  • majoittujalla on vuokasuhteeseen verrattuna rajatut oikeudet

Kalustettujen asuinhuoneistojen toistuvaa tarjoamista lyhyillä sopimuksilla pidetään siis pääsääntöisesti ammattimaisena majoitustoimintana. Asuinhuoneiston muuttaminen tällaiseksi majoitushuoneistoksi tulkitaan olennaiseksi käyttötarkoituksen muutokseksi, johon tarvitaan lähtökohtaisesti rakennuslupa. Rakennusvalvonnalla on maankäyttö- ja rakennuslain perusteella oikeus kieltää huoneiston rakennusluvan vastainen käyttö.

Mikä ei ole majoitustoimintaa?

Ammattimaista majoitustoimintaa ei ole esimerkiksi oman kodin vuokraaminen tilapäisen poissaolon ajaksi. Lomien, matkojen yms aikana kodin voi siis laittaa vuokralle vaikka Airbnb:n kautta.

Ammattimaista majoitustoimintaa ei ole myöskään se, jos tilapäisesti vuokraa omasta kodistaan esimerkiksi yhtä huonetta airbnb:n kautta.

Epäselvissä tapauksissa kannattaa kääntyä oman kunnan rakennusvalvonnan puoleen. Mikäli taloyhtiössä herää epäilys, että huoneistoa käytetään rakennusluvan vastaisesti, tulee asunto-osakeyhtiön selvittää asiaa ja ryhtyä tarpeellisiin toimiin.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *