Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Kuva: Kaisa Leiwo

Kun katolle nouset pidä lakistas kii…

Uusi pelastuslaki siirsi vastuun nuohouksen tilaamisesta kiinteistön omistajalle kun aiemmin pelastuslaitos huolehti nuohousten toetutumisesta. Jatkossa kiinteistönomistaja saa myös valita nuohouspalvelun tuottajan itse eivätkä piirinuohoojat enää ilmesty määrävälein paikalle pelastuslaitoksen tilaamina.

Nuohouksen määrävälit eivät muuttuneet uudistuksessa. Vakituisen asuinrakennuksen hormit ja tulisijat on nuohottava vähintään vuoden välein ja vapaa-ajan asuntojen vähintään kolmen vuoden välein.

Taloyhtiössä kunnossapitovastuu määrittää nuohousvelvoitteen. Lähtökohtaisesti hormit ovat taloyhtiön kunnossapitovastuulla varsinkin silloin kun ne ovat taloyhtiön alkuperäisiä hormeja. Tällaisten taloyhtiön vastuulle kuuluvien hormien ja tulisijojen nuohoamisen järjestää taloyhtiö eli käytännössä isännöitsijä tai hallitus. Huoneiston sisäpuolisen takan kunnosta vastaa tällöinkin pääsääntöisesti osakas, mutta se ei tuo vastuuta nuohouksesta.

Mikäli huoneistoissa on osakkaan kunnossapitovastuulla olevia tulisijoja, on näiden nuohousvastuu osakkaalla. Tällaisia voivat olla esimerkiksi osakkaan rakennusvaiheessa erikseen tilaama tai jälkikäteen muutostyönä asentama tulisija. Myös lämmityskäytöstä poistuneiden kakluunien hormit voivat tulla osakkaan kunnossapitovastuulle, mikäli tämä haluaa edelleen käyttää kakluunia. Kunnossapitovastuusta on voitu myös säätää yhtiöjärjestyksessä.

Taloyhtiön hoitaessa nuohouksen katetaan sen kustannukset hoitovastikkeella.

Taloyhtiön on hyvä muistuttaa osakkaita heidän vastuullaan olevien tulisijojen ja hormien nuohouksesta nyt kun pelastuslaitos ei enää huolehdi asiasta. Nuohous on taloyhtiön ja kaikkien osakkaiden paloturvallisuuden kannalta tärkeä asia. Taloyhtiö voi myös teetättää nuohouksen osakkaan kustannuksella, mikäli tämä ei kehotuksista huolimatta huolehdi nuohouksesta. Toki hyvä kysymys on, miten taloyhtiö saa laiminlyönnin tietoonsa ja pääsee puuttumaan asiaan. Yksi vaihtoehto on pyytää taloyhtiölle nähtäväksi todistus nuohouksesta, jonka nuohoojat nykyisin antavat asiakkaalle.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *