Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Kuva: Kunnon koti / Kaisa Leiwo

Kuva: Kunnon koti / Kaisa Leiwo

Ikäystävällinen asuinympäristö sopii kaikille

Ympäristöministeriö julkaisi lokakuussa oppaan Muisti- ja ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö. Opas on tarkoitettu sekä asumisen suunnittelun ja kehittämisen parissa toimiville että iäkkäille ihmisille ja heidän läheisilleen asumisen arvioinnin, ideoinnin ja kehittämisen tueksi.

Kuten oppaassa todetaan, niin ikäystävällisen asuinympäristön kehittäminen ei suuresti eroa muusta asukaslähtöisestä asuinalueiden suunnittelusta. Ikäystävällisessä ympäristössä korostuvat esteettömyys, palvelujen saavutettavuus sekä osallistumismahdollisuudet. Asumisen tulee tarjota turvallisuutta, terveyttä ja osallistumista edistäviä ratkaisuja, jotka parantavat erityisesti ikääntyvien ihmisten elämänlaatua. Samalla paranee myös muiden asukasryhmien elinympäristö. Kyse ei siis ole vain ikääntyvien asumisen edistämisestä vaan ihan kaikkien.

Esteettömyys, saavutettavuus ja osallisuus

Esteetön asuinalue on helppo hahmottaa ja siellä on helppo liikkua. Fyysisen esteettömyyden lisäksi tulee huomiota kiinnittää kognitiiviseen ja aistiesteettömyyteen. Esteettömyyteen liittyy myös käytettävyys eli se, että asuinympäristön palvelut, laitteet ja tilat ovat helppokäyttöisiä. Tällaisia ympäristöjä voidaan luoda esimerkiksi yhteiskehittämisellä, jolloin samalla tarjotaan asukkaille osallistumismahdollisuus oman asuinympäristön kehittämiseen.

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että asuinympäristön palvelut ja laitteet sekä informaatio ovat helposti saavutettavissa ja käyttöön otettavissa. Hyvä saavutettavuus lisää samalla asukkaiden yhdenvertaisuutta kun palvelut ja tieto ovat kaikkien ulottuvilla.

Osallisuus asumisessa tarkoittaa ensinnäkin osallistumista asuinalueen toimintoihin sekä toiseksi osallistumista omaa asumista koskeviin asioihin. Tunne osallisuudesta syntyy osallistumisen myötä, joten on tärkeää tarjota erilaisia mahdollisuuksia osallistua niin tapahtumiin kuin vaikuttamiseenkin. Tietoa mahdollisuuksista on hyvä tarjota monikanavaisesti ja monelta eri aihealueelta. Osallisuuden edistäminen on samalla yksinäisyyden ja syrjäytymisen torjuntaa.

Ikäystävällinen asuminen sopii kaikille

Muisti- ja ikäystävällinen asuminen sopii kaikille. Väestön ikääntymisen myötä kaikissa asumisympäristöissä on syytä kiinnittää huomiota esteettömyyteen ja hahmotettavuuteen. Yhteisöllisyyteen ja sosiaalisiin suhteisiin kannustava asuinympäristö on niin ikään hyvä kaikille väestöryhmille varsinkin nyt, kun yksinäisyys alkaa olla kansallisvaivamme. Levähdyspaikat ja matalan kynnyksen kohtaamispaikat edistävät niin ikään kaikkien asukkaiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Voisiko asioiden väliin vetää yhtäläisyysmerkit: ikäystävällinen = asukasystävällinen asuminen?

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *