Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Kuva: Kaisa Leiwo

Hyvä veljeni korjausvelka

”Velka on veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa”, toteaa suomalainen sananlasku. Moni taloyhtiö kohtaa veljenpojan lähivuosina kun korjausvelkaa on pakko alkaa kuroa kiinni. Suomalaiset lähiöt on rakennettu pitkälti 1960-70-luvuilla, ja ne alkavat olla suurten korjausten tarpeessa.

Korjausvelka tarkoittaa rakennuksen korjausvajetta – sitä, paljonko rakennukseen olisi pitänyt vuosien mittaan investoida, että se olisi käytön kannalta tarkoituksenmukaisessa kunnossa. Korjausvelkaa syntyy kun rakennuksen kuluminen ylittää sen kunnossapidon.

Korjausvelan kerryttäminen on aina valinta. Rakennuksen annetaan rapistua ilman korjaavia toimenpiteitä.  Hallittu korjausvelka ei sinällään ole huono asia. Hallitsemattomasti ja suunnittelemattomasti paisuva korjausvelka voi sen sijaan aiheuttaa ongelmia. Viime aikoina julkisuudessakin on puitu tapauksia, joissa pankki on kieltäytynyt lainoittamasta suuria ja kalliita kertakorjauksia. Vaihtoehtona tällöin on joko korjausbudjetin pienentäminen tai osakkaiden henkilökohtaiset lainat, joiden vakuutena on jotain muuta kuin asunto-osakkeet.

Miten korjausvelkaa voidaan hallita? Tärkeintä on suunnitelmallinen kunnossapito ja korjaaminen. Asuinrakennuksen rakenneosien elinkaaret voidaan pitkälti ennustaa. Korjaussuunnitelman pohjaksi kannattaa teettää vaikkapa kuntoarvio, josta saadaan tietoa tulevista tarpeellisista korjauksista. Kun korjaukset tehdään oikea-aikaisesti ja suunnitelmallisesti, vältytään liian suurilta kertakorjauksilta. Pääsääntöisesti suunnitelmallinen ja ennakoitu kunnossapito tulee myös edullisemmaksi kuin ison korjausvelan kiinni kurominen hieman liian myöhään.

Huolellisella suunnittelulla ja ennakoinnilla korjausvelka voi pysyä hyvänä veljenä muuttumatta veljenpojaksi. Taloyhtiöiden hallitukset ovat tässä asiassa tärkeässä asemassa – niissä tulee ymmärtää ennakoivan kunnossapidon ja pitkäjänteisen, suunnitelmallisen korjaamisen merkitys. Hallituksen tehtävänä on tämän jälkeen kannustaa osakkaita oikea-aikaisiin, kokonaistaloudellisiin korjauksiin. Asunto-osakkeet ovat monen osakkaan suurin ja ainoa omaisuuserä. Niiden arvoa kannattaa vaalia, ja se tapahtuu parhaiten pitämällä taloyhtiö kunnossa.