Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Hyvä paha kilpailuttaminen

Taloyhtiöissä puhutaan nyt paljon palvelujen ja urakoiden kilpailuttamisesta. Kilpailuttaminen nähdään toisinaan hieman yksioikoisestikin oikotienä onneen. Kunhan kilpailutetaan niin varmasti hyvä tulee.

Pitkälti näin onkin. Huolellisesti toimiva hallitus hakee aina osakkaille parasta ja kokonaisedullisinta vaihtoehtoa. Usein tämä löytyy kilpailuttamalla.

Laki ei pääsääntöisesti velvoita taloyhtiöitä kilpailuttamaan hankkeita. Joissakin harvoissa tapauksissa taloyhtiö voi saada hankintaansa julkista yli 50 %, jolloin sen tulee noudattaa lakia julkisista hankinnoista. Tavallisimmin tämä tapahtuu taloyhtiöiden hissihankinnoissa.

Milloin ei kannata kilpailuttaa?

Kovin pienissä hankkeissa kilpailuttaminen ei yleensä ole järkevää. Kilpailuttamisesta aiheutuu kuitenkin aina kustannuksia, jotka voivat pienissä hankkeissa ylittää kilpailuttamalla saatavan edun.  Euromääräistä absoluuttista rajaa on hankala vetää – pelisäännöistä on hyvä sopia taloyhtiöissä.

Akuuteissa vahinkotilanteissa (esim vesi- tai palovahinko) kilpailuttamiseen ei ole aikaa. Vahingon rajaamiseksi työ tulee tilata mahdollisimman nopeasti. Näissä tilanteissa on hyvä, jos taloyhtiöllä – tai yleensä isännöintiyrityksellä – on valmiiksi kilpailutettu verkosto. Tällaisen verkoston kautta pienet ja kiireelliset työt saadaan hankittua nopeasti, luotettavasti ja edullisesti.

Taloyhtiö voi kilpailuttaa melko vapaasti

Taloyhtiö voi vapaasti valita kilpailun järjestämisen tavan. Ns hyvän kilpailuttamistavan mukaisista periaatteista on laadittu rakennusalalle urakkakilpailun periaatteet (RT 16-10182). Tätä normistoa sovelletaan mikäli siihen on tarjouspyynnössä nimenomaisesti sitouduttu.  Taloyhtiöiden tarjouspyynnöissä tämä ei kuitenkaan yleensä ole tarpeellista tai edes suositeltavaa.

Suositeltavaa on kuitenkin kohdella kaikkia kilpailuun osallistuvia tasapuolisesti ketään syrjimättä tai suosimatta. Tarjouksia pyydetään riittävä määrä päteviltä ja sopivilta urakoitsijoilta. Isännöintiyritys osaa tavallisesti auttaa tässä kohden. Tarjoukset avataan erillisessä avaamistilaisuudessa, esimerkiksi hallituksen kokouksessa, eikä niistä anneta mitään tietoja ulkopuolisille tai kanssakilpailijoille.

Taloyhtiön ei tarvitse valita halvinta tarjousta ellei siihen ole sitouduttu esimerkiksi urakkakilpailun periaatteissa. Huolellinen toiminta edellyttää kuitenkin, että pyritään kokonaistaloudellisesti edullisimpaan vaihtoehtoon. Tarjouspyynnössä mainittuja valintaperusteita tulee noudattaa. Hinnan lisäksi valintaan voivat vaikuttaa esimerkiksi tarjoajien pätevyys ja taloudellinen tilanne, heidän maineensa ja luottamuksensa sekä heidän työtilanteensa ja suorituskykynsä.

Oikein ja oikeissa tilanteissa käytettynä kilpailuttaminen on oiva apuväline kaikissa taloyhtiön hankkeissa. Kilpailuttamalla toimitaan huolellisesti ja varmistetaan kokonaisedullisin hankinta. Mikään oikotie onneen se ei kuitenkaan ole.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *