Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Kuva: Kaisa Leiwo

Hallitusammattilaisia taloyhtiöön?

Suomessa on yli 80.000 taloyhtiötä, joiden on asunto-osakeyhtiölain perusteella valittavat hallitus. Jos hallituksessa on keskimäärin 3-5 jäsentä, on Suomessa pari-kolmesataa tuhatta taloyhtiön hallituksen jäsentä. Näistä runsas 80.000 toimii puheenjohtajana. Tämä on merkittävän kokoinen joukko päättäjiä.

Sivusta seurattaessa näyttäisi siltä, että taloyhtiön hallitusammattilaisille on jonkin verran kysyntää, muttei juurikaan tarjontaa.  Kiinteistöliiton kyselyn perusteella ulkopuolisia hallitusammattilaisia on vain mutamassa prosentissa taloyhtiöitä eli parissa tuhannessa yhtiössä. Tyypillisesti ammattijäsen toimii hallituksen puheenjohtajana.

Ammattilainen tuo asiantuntemusta

Millaisissa tilanteissa hallitusammattilaisia käytetään?  Asukkaista ja osakkaista ei välttämättä löydy riittävästi hallitustyöstä kiinnostuneita, jolloin hallitusta ei saada yhtiökokouksessa kasaan. Toisinaan ammattijäseniä tai ainakin ammattipuheenjohtajaa haetaan silloin, kun taloyhtiöllä on edessä suuria korjaushankkeita. Jos taloyhtiössä tai hallituksen sisällä on erimielisyyksiä, voi ulkopuolinen ammattilainen rauhoittaa tilannetta.

Hallituksen jäsenet – niin myös mahdollinen ammattilainen – valitaan taloyhtiön yhtiökokouksessa. Yleensä ammattijäsenen valinta on valmisteltu ennen yhtiökokousta ja valittava henkilö voi tulla kokoukseen esittäytymään osakkaille. Yhtiökokous määrittää tavallisesti hallituksen jäsenten palkkiot – myös mahdollisen ammattijäsenen.

Mistä ammattilaisen voi löytää?

Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry ylläpitää rekisteriä taloyhtiöiden hallitusammattilaisista. Tällä hetkellä rekisterissä ei juurikaan näy Turun seudulla palveluja tarjoavia ammattilaisia. Pääkaupunkiseudulla tarjontaa sen sijaan on runsaasti.

Usein hallitusammattilainen löytyy osakkaiden tai isännöitsijän omista verkostoista.

Hallitukselle maksettavat palkkiot

AKHA suosittelee hallitusammattilaisen korvaukseksi noin 300 – 350 euroa kokoukselta tai vastaavasti 80 – 120 euroa tunnilta.  Tämä on selkeästi enemmän kuin Kiinteistöliton kyselyyn vastanneet taloyhtiöt maksavat – puheenjohtajalle 100 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 60 euroa kokoukselta.  Noin 40 % vastanneista yhtiöistä ei maksa hallituksen jäsenille rahallista korvausta lainkaan.

Hallitusammattilainen voi olla hyvä ratkaisu jos taloyhtiössä ei muutoin saada hallitusta kokoon tai hallitukseen tarvitaan erityistä osaamista ja kokemusta. Ammattilaisen löytämiseen tulee varata riittävästi aikaa ja yhtiön on myös oltava valmis maksamaan ammattilaiselle kohtuullinen palkkio.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *