Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Asuinrakennusten korjaaminen korona-aikana

Julkisuudessa on ollut jonkin verran uutisia rakennustyömailla sattuneista koronatapauksista ja joitakin työmaita on jopa jouduttu sulkemaan. Onneksi tapauksia on kuitenkin ollut suhteellisen vähän kokonaisuuteen nähden ja keskustelu on varmasti johtanut turvallisuusjärjestelyjen terävöitymiseen ja yleistymiseen.

Rakennusteollisuus on laatinut työmaille perusteelliset ohjeet koronaepidemiaan liittyen. RT suosittelee mm maskin käyttöä rakennustyömailla, turvaetäisyyksien pitämistä sekä hyvien hygieniakäytäntöjen noudattamista. Itse työmaiden lisäksi samoja suosituksia tulisi noudattaa myös tauoilla, lounasravintoloissa ja työmatkaliikenteessä. Työn aloitus- ja lopetusaikojen sekä taukojen porrastamisella voidaan työntekijöiden keskinäisiä kohtaamisia vähentää. Ulkomailta Suomeen rakennustyömaille tuleville työntekijöille löytyy ohjeita 11 eri kielellä.

Myös sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö ovat päivittäneet ohjeensa asuinrakennusten korjaamisesta koronapandemian aikana. Ohjeella pyritään estämään taudin leviäminen korjaushankkeiden yhteydessä sekä suojelemaan niin asukkaiden kuin työntekijöidenkin terveyttä.

Lyhyesti ja ytimekkäästi korjaushankkeet on toteutettava siten, että tartuntoja ja altistumisia ei pääse tapahtumaan. Turvavälejä on pidettävä ja kasvomaskit on oltava käytössä. Käsihygieniasta on huolehdittava. Oireiset työntekijät eivät saa tulla työmaille eivätkä asukkaat ja työntekijät voi olla samoissa tiloissa.

Mikäli sairastuneen tai altistuneen asukkaan huoneistoon on pakko mennä tekemään välttämätön korjaustyö, on työtä tekevien terveys turvattava esimerkiksi suojavarusteilla, toimintatavoilla, asukkaiden poistumisella huoneistosta ja hyvällä tuuletuksella.

Lisäksi korjaushankkeiden osapuolet ohjeistetaan seuraamaan koronatilannetta ja viranomaisten ohjeita. Toimintatapoja on muutettava jos koronatilanne tai viranomaisohjeistukset muuttuvat. Tarvittaessa varsinkin ei-välttämättömiä korjauksia on hyvä lykätä myöhempään ajankohtaan. Ohjeessa todetaan, että epidemiatilanteen pahenemisella voi olla vaikutuksia sopimusvelvoitteisiin verrattuna normaalitilanteeseen.

Olisi hyvä, että korjauksia voitaisiin edelleen tehdä suunnitellusti ja turvallisesti. Pandemian pitkittyessä korjausvelkaa voi muutoin alkaa kertyä liiaksi.