Kerrostalokyttääjän muistiinpanot

Kuva: Kaisa Leiwo

Asiaa yhtiökokoukseen?

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaalla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokoukseen käsiteltäväksi jos hän vaatii käsittelyä hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia ehtii yhtiökokouskutsuun. Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että esityksen pitää ehtiä siihen hallituksen kokoukseen, jossa päätetään yhtiökokouskutsun sisällöstä. Luonnollisesti asian on myös kuuluttava yhtiökokouksen toimivaltaan ja oltava niin yksilöidysti esitetty, että se voidaan vielä yhtiökokoukseen.

Yhtiökokouksessa ei voida lain mukaan käsitellä tai päättää asioista, joista ei ole mainintaa yhtiökokouskutsussa. Itse kokouksessa esille nostetuista asioista siis voidaan keskustella, muttei tehdä päätöksiä. Tällä varmistetaan se, että osakkaalla on tieto ja mahdollisuus osallistua sellaisen asian käsittelyyn, joka häntä kiinnostaa.

Kirjallinen vapaamuotoinen esitys

Vaatimus asian käsittelystä voidaan tehdä vapaamuotoisena, mutta kuitenkin aina kirjallisena. Se tehdään hallitukselle tai isännöitsijälle.  Osakkaan kannattaa tehdä esitys huolella ja perustella se mahdollisimman hyvin, jotta asian käsittely johtaisi osakkaan toivomaan lopputulokseen. Tavallisesti osakkaan esitys liitetään sellaisenaan yhtiökokouskutsuun.

Määräaika asian tuomiseksi hallitukseen ja sitä kautta yhtiökokoukseen on laissa hieman löysästi esitetty. Selkeintä olisi jos hallituksen kokousaikataulut tai ainakin yhtiökokousaika olisi osakkaiden tiedossa hyvissä ajoin. Sitä kautta olisi myös selkeä deadline asian esittämiseksi yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Periaatteessa hallitus ei voi kieltäytyä viemästä osakkaan esittämää asiaa yhtiökokoukselle. Kieltäytyä voidaan vain silloin, jos asia ei kuulu yhtiökokouksen päätettäväksi, jos sama asia on jo päätetty yhtiökokouksessa kertaalleen, tai jos esitys tulee niin myöhään, ettei asia enää ehdi yhtiökokouskutsuun.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *