Kala-apajilla

Kalaoppaat tukkanuottasilla

Joukko kalastusoppaita on tukkanuottaisilla Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kanssa, koska täkäläinen Ely-keskus tulkitsee kalastuslakia oppaiden lupia koskien eri tavalla kuin Suomen muut Ely-keskukset.

Mistä tässä on tarkemmin kysymys, siitä enemmän Turun Sanomien printtilehdessä lähipäivinä.
Kalastusoppaiden toimintaedellytyksiä oli tarkoitus parantaa vuonna 2012 tehdyllä kalastuslain muutoksella. Samalla pyrittiin selkeyttämään myös kalastuksen valvontaa.
Kalastuksenvalvonnan uudistaminen on riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan onnistunut pääosin hyvin. Uudistus on parantanut valvojien ammattitaitoa ja selkeyttänyt valvonnan oikeudellista perustaa.
Kalastuksenvalvonnan lakiuudistus toi kalastusviranomaiselle (ELY-keskus) uusia hallinnollisia velvoitteita, joista tärkeimpiä on valvojakokeiden järjestäminen ja kokeen läpäisseiden hyväksyminen kalastuksenvalvojiksi.
Kalastusalueiden mukaan uuden valvontajärjestelmän keskeinen ongelma on valvojapula. Kalastusoikeuden haltijoiden valvontavaltuuksien karsiminen on vähentänyt osakaskuntien motivaatiota talkooluonteiseen valvontaan. Uudistettuun valvojakoulutukseen ja -kokeeseen on ollut paikoin vaikea löytää vapaaehtoisia.
Valvontaa koskeneessa kyselyssä yli puolet Suomen runsaasta 200 kalastusalueesta ilmoitti valvojia olleen vuonna 2013 liian vähän. RKTL:n tiedotteen mukaan valvonnan tehostamiseen tarvittaisiin lisää resursseja.
Kalastajat ovat joutuneet omaksumaan uusia pyydysten merkintää ja alamittaisten kalojen vapauttamista koskevia käytäntöjä. Velvoitetta alamittaisten saaliskalojen, myös vahingoittuneiden ja kuolleiden, veteen laskemiseen on noudatettu Rktl:n mukaan melko hyvin. Sen sijaan uusien säännösten mukaisessa pyydysten merkinnässä on esiintynyt ongelmia, joiden ratkaisemiseksi merkintäsäännöksiä olisi vielä hyvä täsmentää.
Edellä esitetyt tiedot käyvät ilmi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuoreesta julkaisusta Kalastuksen valvontaan liittyvien säännösten toimivuus. Uusien säännösten toimivuutta ja kehittämistarpeita selvitettiin maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta. Menetelminä olivat haastattelut ja kyselytutkimukset.
Sen verran omakohtaista kokemusta heitettäköön byrokratiatekstin lopuksi, että kalastuksenvalvoja on asioinut kanssani kerran elämässäni. Sen sijaan merivartiosto on kysynyt lupia kuutisen kertaa. Alamittaisia kaloja kukaan ei ole veneestä tullut koskaan etsimään. Valvojat eivät ilmeisesesti ole pitäneet uskottavana, että veneestäni voisi mitään kaloja löytyäkään.
KALAUKKELI ON KUULLUT, ETTÄ juopunut moottoripyöräilijä kallisteli kurveissa.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *