Kaasuautoilua edistämässä

Ilmastomuutoksen hillitsemiseksi kasvihuonepäästöjen vähentäminen myös normaalissa arkielämässä on tärkeää. Turun ammattikorkeakoulu on mukana Prizztech Oy:n koordinoimassa hankkeessa ”Kaasun liikennekäyttö pohjoisella kasvuvyöhykkeellä”.

Lue lisää