Yrittäjänuorten silmin

« Emme ole yksin! | Starting up »

Teoriaa käytännössä

Aihe Yleinen, 4.5.2017 7:49, Vilma Hyvönen

Teoria ja käytäntö mielletään usein vastakohtina ja kahtena erillisenä kokonaisuutena. Toinen mahdollinen tapa on ajatella käytäntöä teorian seurauksena - asiahan täytyy ensin oppia teoriassa, jotta sen voi myös tehdä käytännössä. Nämä termit saattavat kuitenkin olla keskenään etäisiä. Varsinkin kiireisessä opiskeluympäristössä teorian ja käytännön tekemisen väliin saattaa jäädä jopa useita kuukausia. BisnesAkatemian osuuskunnan toiminnassa mukana oleminen on kuitenkin kaventanut tätä teorian ja käytännön väliin jäävää kuilua.

Taloushallinnon opiskelijana ja BisnesAkatemian osuuskunnan jäsenenä pääsen parhaimmassa tapauksessa soveltamaan aamupäivän luennolla oppimaani asiaa käytännössä jo samana iltapäivänä. Tästä voidaan käyttää esimerkkinä kirjanpidollisesti erittäin ajankohtaista asiaa, eli veroilmoituksen laatimista. Aamun luennolla käydään läpi veroilmoituspohjan täyttöä esimerkkiyrityksen avulla, ja iltapäivällä pääsemme työstämään asiakasyritystemme veroilmoituksia ohjaajien avustamana. Luennolla opittu teoria auttaa pääsemään alkuun ilmoituksen täytössä, ja käytännön tekeminen syventää oppimista ja auttaa ymmärtämään kokonaisuutta. Teoria ja käytäntö kulkevat siis melkein käsi kädessä.

Opiskelijan näkökulmasta tällainen opetustyyli on todella toimiva. Pelkkä teoriapohjainen opetus saattaisi pitkän päälle käydä tylsäksi ja jopa raskaaksi. Käytännön sekoittaminen teoriaopetukseen auttaakin hahmottamaan suurempaa kokonaisuutta ja antaa mielestäni melko realistisen kuvan työelämän mahdollisista haasteista. BisnesAkatemiassa opiskelu on kehittänyt työelämässä tarvittavia tärkeitä taitoja, kuten kommunikaatio- ja ryhmätyökykyä, ja uskonkin juuri tämän ansiosta omaavani loistavat valmiudet astua valmistumisen jälkeen suoraan työelämään. Ilman tätä kokemusta siirtyminen opiskelijaelämästä työssä käymiseen voisi tuntua haastavalta.

Teorian ja käytännön yhdistelmä on taloushallinnon opinnoissa toimiva ratkaisu, joka hyödyttää niin opiskelijoita kuin ohjaajiakin. Ilman teoriaopetuksen ja käytännön yhteistyötä en uskoisi oppivani yhtä paljon kuin tällä hetkellä opin.

Sanna Nikander

Osuuskunta TradeTase, Bisnesakatemia Turku

Kommentoi


Yrittäjänuorten silmin

  • Opiskelijayrittäjät Turun AMK:n Bisnesakatemiasta kertovat mietteitään yrittäjyydestä, opiskelusta, työelämästä sekä muusta maailman menosta. Kirjoittajat suorittavat opintonsa pyörittäen omia yrityksiään kohdaten niin onnistumisia kuin epäonnistumisiakin. Asenne ja tekemisen meininki ovat kuitenkin tärkeimpiä!

Blogi-arkisto

Aiheet

Etsi blogista

Copyright © 1996-2018 Turun Sanomat | Sivun alkuun | Etusivulle