Yrittäjänuorten silmin

« “It’s all about everything” | Yrittäjyys ei ole pahasta »

Yksilöistä yhtenäiseksi tiimiksi

Aihe Yleinen, 12.1.2017 11:55, Vilma Hyvönen

BisnesAkatemiassa työskentelemme pääosin ryhmissä. Ryhmätyötaitoja mitataan kun muuttuvissa projekteissa ja ryhmissä vaaditaan jatkuvasti kykyä työskennellä muiden kanssa. Hyvällä ryhmädynamiikalla on suuri merkitys tiimin onnistumisen kannalta.

Osaavat yksilöt eivät yksinään muodosta toimivaa ryhmää. Tarvitaan yhteiset tavoitteet ja toimintatavat jotka ohjaavat yksilöt työskentelemään yhteistä päämäärää kohti. Huipputiimissä jokaisen yksilön vahvuudet valjastetaan toimimaan ryhmän hyväksi. Tälle pohjalle myös BisnesAkatemian tiimit rakentuvat.

Yhtenäisen ryhmän laumasta yksilöitä erottavat normit, yhtenäiset toimintatavat ja päämäärä. Kuten muillakin yrityksillä, myös BisnesAkatemian tiimien päämääränä on kannattava liiketoiminta, verkostoituminen ja jatkuva kehitys. Lisäksi opiskelijoiden tavoitteena on toki valmistua ajoissa mukanaan runsaasti uusia tietoja, taitoja ja kokemuksia. Yhteinen päämäärä auttaa myös yhteisten toimintatapojen löytämisessä ja antaa näin suunnan koko ryhmän toiminnalle.

Hyvässä ryhmässä pyritään jatkuvaan kehitykseen. Luottamus on tärkeää, ja niin ongelmista kuin onnistumisistakin pitää uskaltaa puhua suoraan. Rakentava keskustelu ja arviointi ovat avaimia oppimiseen ja kehitystä tapahtuu niin ryhmän toiminnassa kuin yksilötasollakin. Tärkeä ryhmän toimintaan vaikuttava tekijä on tiimitovereiden tunteminen. Siksipä ajan viettäminen opiskelutovereiden kanssa myös vapaa-ajalla parantaa ryhmädynamiikkaa. On hienoa, että tiimitovereista muodostuu myös tärkeitä ystäviä.

Erinomaisesti toimivan tiimin yhtenäisyys on valttikortti, joka erottaa sen muista ryhmistä. Hyvin toimivan tiimin on useasti sanottu päihittävä huonomman, paremmalla idealla varustetun tiimin. Hyvä ryhmä voi saada huononkin idean toimimaan, kun taas hyvä idea voi jäädä huonosti toimivan tiimin taakse. Innokas ryhmä esittelee ideaansa intohimoisesti, asiantuntevasti ja siihen itsekin uskoen saaden näin esimerkiksi mahdolliset sijoittajat ja yhteistyökumppanit vakuuttumaan ajatuksesta.

BisnesAkatemiassa muodostamme ryhmiä, joiden merkitys on tärkeää opiskeluajan lisäksi myös tulevaisuudessa. Ryhmätyöskentelytaitojen merkitys kasvaa myös jatkuvasti eri aloilla ja todennäköisesti tulemme työskentelemään opiskelukavereidemme kanssa tai heidän alaisuudessaan myöhemminkin työelämässä. Opiskelemme siis tärkeitä taitoja ja rakennamme ympärillemme tulevaisuuden huipputiimejä.

Julia Kairo

Kommentoi


Yrittäjänuorten silmin

  • Opiskelijayrittäjät Turun AMK:n Bisnesakatemiasta kertovat mietteitään yrittäjyydestä, opiskelusta, työelämästä sekä muusta maailman menosta. Kirjoittajat suorittavat opintonsa pyörittäen omia yrityksiään kohdaten niin onnistumisia kuin epäonnistumisiakin. Asenne ja tekemisen meininki ovat kuitenkin tärkeimpiä!

Blogi-arkisto

Aiheet

Etsi blogista

Copyright © 1996-2018 Turun Sanomat | Sivun alkuun | Etusivulle