Yrittäjänuorten silmin

« Verkostoidu tai kuole! | Pikaopas innovointiin »

Yhteen hiileen

Aihe Yleinen, 27.11.2016 16:38, Vilma Hyvönen

Elämämme aikana muodostuu lukuisia erilaisia ryhmiä. Osa niistä kestää läpi elämän, toiset ovat vain väliaikaisia. Suurimmalle osalle perhe on ryhmistä kaikkein tärkein. Se, mikä on seuraavana, riippuu siitä, keneltä kysytään. Monelle BisnesAkatemialaiselle tähän on selvä vastaus.

Yhteistä kaikille ryhmille on yhteinen tavoite. Se voi olla kokoontuminen kerran viikossa pelaamaan jalkapalloa tai jonkin työtehtävän tekeminen. BisnesAkatemian ryhmissä eli osuuskunnissa yhteinen tavoite näkyy jokapäiväisessä toiminnassa. Pidämme kaikki omalta osaltamme huolen hyvän yhteishengen luomisesta ja autamme toinen toisiamme. Otamme opiskelun tosissamme, sillä oma saamattomuus on suoraan muilta ryhmän jäseniltä pois. Jokaisen oma panos on ryhmän kehittymisen kannalta elinehto. Emme panttaa tietoa itsellä vaan tarkoitus on opettaa muita ja kehittää samalla kommunikaatiotaitoja.

Ryhmän motivaatioon vaikuttaa suuresti se, että jokainen sen jäsen voi tuntea olonsa tärkeäksi. BisnesAkatemiassa tarvitsemme erilaisia ihmisiä erilaisilla taidoilla, tiedoilla, kokemuksilla ja mielipiteillä. Yhdessä tekemällä ongelmanratkaisu helpottuu ja pääsemme luoviin ratkaisuihin. Ihanteellisin tilanne on erimielisyyksien ilmeneminen ja niiden synnyttämä keskustelu. Ryhmän avoimuus ja salliva ilmapiiri on kaiken lähtökohta.

BisnesAkatemian osuuskunnat ovat erityisen tiiviitä ryhmiä. Vilkkaan vuorovaikutuksen myötä välillemme muodostuvat vahvat tunnesiteet. Kunnioitamme ja arvostamme toinen toisiamme. Luottamus toisiamme kohtaan on syvä ja jaamme vastuuta tasapuolisesti. Kaikki saavat puheenvuoron ja kaikkien mielipide kuunnellaan. Rohkaisemme hiljaisempia osallistumaan. Mitä paremmin opimme toisiamme tuntemaan, sitä tiiviimpi ryhmästä koko ajan muodostuu.

Ryhmät tarjoavat yksilölle monia positiivia mahdollisuuksia. Ryhmien myötä oppiminen tapahtuu ikään kuin huomaamatta. Lisäksi saamme uusia näkökulmia asioihin, pääsemme omiin henkilökohtaisiin tavoitteisiimme ryhmän tuen ansiosta, meillä on mahdollisuus kokeilla eri ryhmärooleissa toimimista ja kynnys riskinottoon on matalampi.

BisnesAkatemian rikkaus on nimenomaan ryhmissä toimimisessa. Samalla kun ryhmät kehittyvät, kehittyy sen jokainen yksilö.

Laura Vihavainen

Osuuskunta Blinkki

Kommentoi


Yrittäjänuorten silmin

  • Opiskelijayrittäjät Turun AMK:n Bisnesakatemiasta kertovat mietteitään yrittäjyydestä, opiskelusta, työelämästä sekä muusta maailman menosta. Kirjoittajat suorittavat opintonsa pyörittäen omia yrityksiään kohdaten niin onnistumisia kuin epäonnistumisiakin. Asenne ja tekemisen meininki ovat kuitenkin tärkeimpiä!

Blogi-arkisto

Aiheet

Etsi blogista

Copyright © 1996-2018 Turun Sanomat | Sivun alkuun | Etusivulle