Yhdysvallat tienhaarassa

« Obaman palomuuri vuotaa | Lokakuun yllätysmyrsky ja vaalit »

Naisten äänet vaalikamppailun keskiössä

Aihe Yleinen, 30.10.2012 13:42, ts.verkkotoimitus

Supermyrsky Sandy tarjoaa aineksia paljon puhutuksi lokakuun yllätykseksi. Se todennäköisesti muuttaa vaalikampailun dynamiikkaa. Yllätyksiä enemmän vaalitulokseen vaikuttaa ehdokkaiden kannatukset eri väestöryhmien parissa. Yksi keskeisimmistä tekijöistä on Barack Obaman kannatus naisten keskuudessa.     

Obamalla on jo pitkään ollut etumatka naisten parissa. Häntä kannattaa mielipidetutkimusten mukaan noin 55-60 prosenttia naisista. Tämä on hänen keskeinen jäljellä oleva valttinsa. Mitt Romney onkin pyrkinyt korostamaan myös kannattavansa naisten oikeuksia ja asemaa. 

Romneyn ongelmana on tasa-arvokysymyksen tulenarkuus. Tilastot osoittavat, että Yhdysvalloissa esimerkiksi palkkatasa-arvo on vielä kaukana. Työ jakautuu epätasaisesti. Naisia on paljon töissä osa-aikaisesti ja matalapalkka-aloilla. Naisten eteneminen yritysten johtotehtäviin on vaikeaa. Tämä ei ole ainoastaan tilastollista tietoa.

Asia on yleisesti ymmärretty yhteiskunnassa. Obaman korkea kannatus naisten parissa juontuu siitä, että monet ymmärtävät asian epäkohtana, jolle poliitikkojen odotetaan tekevän jotain. On tietenkin paljon naisia ja miehiä, jotka ymmärtävät asian perinteistä käsin. Naisille ja miehille nähdään kuuluvan eri roolit ja yhteiskunnallinen merkitys. Usein tälle perinteiselle epätasa-arvolle haetaan uskonnollista oikeutusta.  Yhdysvalloissa uskonnonvapaus menee helposti naisten oikeuksien edelle.  

Republikaanien parissa naisten oikeuksien kannatus ei ole yhtä suurta kuin aikaisemmin. Teekutsuliike on ajanut puoluetta oikealle kohti kristillistä oikeistoa. Kristilliset perinteet ja uskonnollisten yhteisöjen oikeudet nähdään määrittävän naisten asemaa ja oikeuksia.

Yksittäiset ehdokkaat ovat tokaisseet eriskummallisia ja outoja ajatuksia. Joidenkin mukaan naiset eivät voi tulla raskaaksi raiskauksen seurauksena. Toiset ovat vihjanneet jopa raiskauksesta alkavan raskauden olevan Jumalan tahdon. Nämä yksittäiset kannanotot heijastelevat puolueohjelman muutosta. Republikaanit ovat kannattamassa aborttioikeuden rajaamista vain tapauksiin, joissa äidin henki on vaarassa. Monet kannattavat jopa tämän poikkeuksen poistamista.

Kuluneen vuoden aikana republikaanit ovat pyrkineet politisoimaan myös ehkäisyn. Katolisen kirkon ehkäisyn vastainen linja on nähty uskonnonvapauden puolustamisena. Fox-televisiokanavan aihetta käsitelleessä paneeliohjelmassa huomiota herätti se, että kaikki paikalla olevat olivat miehiä. Miehet tuntuvat olevan julkisuudessa korkeimpia auktoriteetteja naisen kehosta puhuttaessa.

Vastareaktio näihin perinteisiä sukupuolirooleja ja –käsityksiä edustaviin kantoihin selittää osaltaan sitä, miksi Obama saa tuekseen paljon naisia. Obama on myös ehdottanut uudistuksia, joilla esim. ehkäisy tulisi terveydenhuoltovakuutuksen piiriin. Obama myös korostaa, kuinka hänen ensimmäisiä allekirjoittamiaan lakialoitteita oli naisten palkkatasa-arvoa ajava laki.  

Suomesta tarkasteltuna yhdysvaltalainen keskustelu on hämmentävää. Keskeisimmässä teollisuusmaassa ei näytä olevan kansallista konsensusta naisten oikeuksista. Yhdysvaltalaisen yhteiskunnan tullessa yhä konservatiivisemmaksi perinteet nähdään helposti tärkeämpinä kuin edistykselliset arvot. Moni Yhdysvalloissa näkee naisen paikan olevan yhä kotona.

Yhdysvalloissa matkustava päätyy usein keskusteluihin, joissa feminismi on selkeä kirosana ja tasa-arvon korostaminen liberaalia höttöä. Tälle ajattelulle on kaikupohjaa monissa läntisissä teollisuusmaissa ja myös Suomessa. Meillä ei kuitenkaan vielä löydy merkittäviä poliitikkoja, jotka olisivat valmiit ottamaan railakkaita kantoja naisasiakysymyksissä. Naisten äänet ovat vaaleissa vielä hyvin ratkaisevassa asemassa.  Ensi tiistaina nähdään, kuinka ratkaisevaa roolia ne näyttelevät Yhdysvalloissa.

Yksi Vastaus artikkeliin “Naisten äänet vaalikamppailun keskiössä”

Pauli Sumanen: 5.11.2012 kello 11:06

Yhdysvaltojen palkkavertailut on tehty yhtä väärin kuin Suomessakin. Meillä ja Yhdysvalloissa naiset tekevät noin 75 % miesten työtunneista ja saavat noin 75 % miesten palkasta, joten mitään palkkatasa-arvo-ongelmaa ei kummassakaan maassa ole.

Molemmissa maissa nämä ovat feministien propagandaa, johon poliitikot suhtautuvat myötäkarvaa, koska naiset ovat enemmistönä äänestäjissä.

Jos Suomessa miehille maksettaisiin 25 % parempaa palkkaa vain siksi, että heillä on munat, siihen olisi kyllä jo puututtu.

Eivätkä Suomen työnantajat niin tyhmiä ole, etteivät käyttäisi tilannetta hyväkseen ja irtisanoisi miehet ja teettäisi työt 20 % halvemmilla naisilla.

Yhteiskuntatieteiden tohtori Aaltolan olisi syyytä tutustua Suomen palkkatilastointiin, niin ymmärtäisi miksi palkkaerot eivät voi supistua muuten kuin siten, että naiset tekevät samat työtunnit kuin miehetkin. EU parlamentti kutsuu sitä samaksi tuottavuudeksi päätöslauselmassa 2008/2012(INI), jossa se määrittelee, että tehdyt työtunnit on otettava huomioon tasa-arvoisessa palkkavertailussa.

Kommentoi


Mika Aaltola

  • Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden tohtori ja Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja. Hänen erikoisalaansa ovat Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikka sekä suurvaltasuhteet ja Suomen ulkopolitiikka. Tässä blogissa Mika Aaltola kommentoi ja analysoi Yhdysvaltojen poliittista tilannetta presidentinvaalin alla ja ennakoi, mitä vaalien jälkeen on odotettavissa.

Blogi-arkisto

Aiheet

Etsi blogista

Copyright © 1996-2012 Turun Sanomat | Sivun alkuun | Etusivulle | RSS