Ristiveto - » Miten poikien käy?
Ristiveto

« Syntyykö tulevaisuus Mun verkostoissa - missä tulevaisuus oikeasti tehdään? | Tulkaa kaikki nyt laulamaan »

Miten poikien käy?

Aihe huolipuhe, koulu, koulutus, tasa-arvo, työ, yhteiskunta, 24.11.2017 20:58, Petri Merenlahti

Kuluneella viikolla saatiin tuloksia eri maiden koululaisten osaamista mittaavasta Pisa-tutkimuksesta. Tällä kertaa kiinnitettiin huomiota erityisesti yhteistyötaitoihin. Suomalaisnuoret pärjäsivät taas erinomaisesti.

Ero tyttöjen ja poikien suorituksissa oli kuitenkin maailman suurin. Jo aiemmin pojat olivat jääneet tyttöjen taakse lukutaidossa ja luonnontieteissä.

Julkisuudessa alkoi jälleen huolekas keskustelu siitä, kuinka pojat uhkaavat pudota kelkasta. Tällaisella puheella on Suomessa pitkä perinne, mihin on kiinnittänyt huomiota muun muassa emeritaprofessori Elina Lahelma.

Lahelman mukaan mediajulkisuus ja koulujen sen myötä pojille tarjoama lisätuki eivät ole juuri tuottaneet tulosta. Toisaalta poikien tyttöjä heikompi koulumenestys ei näytä heikentävän heidän asemaansa myöhemmin opinnoissa tai työmarkkinoilla. Sen sijaan sukupuolittunut huolipuhe vahvistaa mielikuvaa, että pojat ja tytöt ovat jo lähtökohtaisesti eri planeetoilta.

Loppuviikosta Jyväskylässä kokoontuneilla Sukupuolentutkimuksen päivillä tohtorikoulutettava Henri Hyvönen pohti niin ikään miehiä koskevaa huolipuhetta. Millaiseksi miehet kokevat vaatimuksen, että heidän tulee pitää huolta itsestään – ja miksi tällainen puhe näyttää lisääntyneen työelämässä?

Onko omasta hyvinvoinnista huolehtiminen osa yhä tehokkaammaksi viritettyä työmarkkinakansalaisuutta? Edellyttääkö työmarkkinakunnon ylläpitäminen yhä paneutuneempaa itsehoivaa? Onko miehen velvollisuus omaa sukupuoltaan kohtaan muovata itsestään aiempaa sopeutuvampi, niin että tulevaisuuden miehetkin voivat säilyttää valta-asemansa kilpailussa kympin tyttöjä vastaan?

Ja lopulta: ovatko koulu ja elämä kumpikin suorituksia, joista annetaan arvosana? Rakentuvatko ne vastaisuudessakin sukupuolten väliselle kilpailulle ja valtataistelulle? Vai, kuten Hyvönen esityksensä lopuksi kysyi, voisiko olla toisin?

Kommentoi


Ristiveto

  • Papit tuulettavat. Kymmenen pappia kirjoittaa yhteisessä blogissaan elämästä ja ilmiöistä, läheisistä ja vieraista, herättelevästä huumorista, toivon kantajista, kelkasta pudonneista, jalkapallosta, unelmista ja ehkä hiukan uskostakin. Kirjoittajina ovat uskontojenvälisen dialogikeskuksen johtaja Aaro Rytkönen, pastori Sinikka Pietilä, asiantuntija, pastori Laura Arikka, piispan erityisavustaja Mari Leppänen, kirkkoherra Merja Hermonen, arkkipiispan teologinen erityisavustaja Petri Merenlahti, kirkkoherra Risto Leppänen, pastori, asiantuntija Juha Luodeslampi, rehtori Tapani Rantala ja pastori Karoliina Haapakoski.

Sivut

Blogi-arkisto

Etsi blogista

Copyright © 1996-2012 Turun Sanomat | Sivun alkuun | Etusivulle | RSS