Kampukselta kajahtaa

« Testissä: uusi yölinja 89 | Campusområdet – en del av staden »

Ryhmä 40 000 julkaisee kunnallispoliittisen ohjelmansa

Aihe Opiskelijaelämä, Opiskelijapolitiikka, Tapahtumat, Turku, Yleinen, 17.1.2017 19:42, TYY tiedottaja

Turku on merkittävä opiskelijakaupunki, jossa asuu noin 37 000 opiskelijaa. Se on huimat 20 prosenttia koko väestöstä. Luku on vielä suurempi, jos lukiolaiset lasketaan mukaan. Turussa kaupungilla ja opiskelijoilla on ollut perinteisesti hyvät suhteet. Kaupunki kuuntelee opiskelijoita ja kannustaa näitä tuomaan näkemyksiään esille. Tästä huolimatta opiskelijat ovat tietynlainen outolintu, mitä tulee kunnalliseen päätöksentekoon.

Opiskelijat ovat heterogeeninen, alati muuttuva väestöryhmä. Opiskelijuus on väliaikainen vaihe, eikä ihminen elä opiskelijaelämää loputtoman kauan. Samalla opiskelijat ovat liikkuva ryhmä. Monet heistä käyvät ulkomaanvaihdossa, pendelöivät kaupunkien välillä tai muuttavat paikkakunnalta toiselle. Heillä on myös liikkuva identiteetti: Yhtenä päivänä he ovat opiskelijoita, toisena päivänä työntekijöitä, kolmantena jotain muuta. Tämä luo haasteita päätöksentekoon. Mitä opiskelijat haluavat, mitä opiskelijat tarvitsevat?

Toisaalta opiskelijat ovat valtava voimavara kaupungille. Heidän panoksensa työelämässä on merkittävä. Useat opiskelijat työskentelevät opintojensa aikana ja tuovat verotuloja kaupunkiin. Valmistuttuaan monet heistä jäävät töihin opiskelupaikkakunnalleen. He elävöittävät ja värittävät kaupunkikuvaa ja luovat innostavia, uutta pelkäämättömiä toimintaympäristöjä. Opiskelijoissa piilee valtava osaamispotentiaali. Kysymys on siitä, valjastetaanko potentiaali käyttöön.

Mikäli opiskelija kokee itsensä osaksi Turkua opiskeluaikanaan, jää hän todennäköisemmin tänne myös valmistuttuaan. On siis ensiluokkaisen tärkeää, että opiskelijoita kuullaan kaupungin päätöksenteossa. Ei ole olemassa yhtä tiettyä prototyyppiä opiskelijasta, eivätkä kaikki ole kaikesta samaa mieltä. On kuitenkin lukuisia asioita, jotka yhdistävät suurinta osaa opiskelijoista. Opiskelijoilla on ääni. Ryhmä 40 000 tuo tämän äänen kuuluviin.

Ryhmä 40 000 teetti kunnallispoliittisen opiskelijakyselyn keväällä 2016. Siihen vastasi miltei 3000 opiskelijaa. Kyselyn pohjalta muotoutui kunnallispoliittinen ohjelma, joka jakautuu kolmeen yläkategoriaan: Opiskelijoiden osallisuus ja kiinnittyminen Turkuun, Kampusalue osana kaupunkia ja Opiskelijoiden hyvinvoinnista pohja menestykselle. Ne ovat keskeisiä teemoja opiskelijaystävällisessä Turussa.

Kunnallispoliittinen ohjelma julkaistaan Ryhmä 40 000:n vaalikampanjastartti -tapahtumassa maanantaina 23.1. klo 17.00 ravintola Kårenilla. Tapahtuma alkaa ohjelman julkaisemisella ja jatkuu kunnallispoliittisella paneelilla. Paikalle saapuu edustaja kaikista suurista puolueista. He pääsevät kertomaan omia näkemyksiään ohjelmasta sekä vastaamaan opiskelijoiden kysymyksiin. Tapahtuma on avoin kaikille.

Vaalikampanjastartin myötä Ryhmä 40 000 suuntaa kohti toiminnantäyteistä vaalikevättä. Ryhmä toivottaa onnea kaikille kuntavaaliehdokkaille ja muistuttaa heitä pitämään opiskelijat mielessään – niin ennen vaaleja kuin vaalien jälkeen.

Ryhmä 40 000 on turkulaisten korkeakouluopiskelijoiden yhteinen äänitorvi kaupungin politiikkaan. Sen muodostaa Turun yliopiston ylioppilaskunta, Åbo Akademis Studentkår, Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Studerandekåren Novium, Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO ja Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako.

Janne Salakka

Turun yliopiston ylioppilaskunta

Hallituksen jäsen – kaupunkivaikuttamisen koordinaattori

Kommentoi

  • Turussa on 30 000 opiskelijaa, joita edustaa Ryhmä 30 000. Tässä blogissa Ryhmä 30 000:n aktiivit kertovat millaista on opiskella Turussa ja miten opiskelijat vaikuttavat kaupunkilaisten elämään. Mukana ovat Turun yliopiston ylioppilaskunta, Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Åbo Akademis Studentkår ja Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia.

Blogi-arkisto

Etsi blogista

Copyright © 1996-2012 Turun Sanomat | Sivun alkuun | Etusivulle | RSS