Kampukselta kajahtaa

« Vaikuttamalla maailma muuttuu! | Opiskelijat kartalle »

Grupp 40 000 inleder 2016

Aihe Opiskelijapolitiikka, Turku, 26.2.2016 15:13, Ryhmä 40 000 / Grupp 40 000

Året 2016 har kommit igång och så har också Grupp 40 000:s verksamhet i Åbo. Nya styrelsemedlemmar engagerar sig i påverkande på kommunal nivå och gör sitt bästa för att göra studerandes röst hörda. Nu är det Åbo Akademis Studentkårs tur att skriva i bloggen och berätta lite om vad vi gjort hittills och vad vi kommer att jobba med.

Redan under första veckorna av verksamhetsåret började gruppen sitt samarbete med att träffas och dela upp ansvarsområden för verkställandet av enkäten som skall ge oss information om studerandes välmående, uppehälle, arbetsmöjligheter, framtidssyn och trivsel i Åbo. Gruppen har redan haft tre möten och projektet framskrider i den takt som planerats. ÅAS är glad för det fungerande samarbete mellan högskolorna.  På basis av rapporten som vi kommer att få efter att enkäten är gjord, kommer vi att presentera slutsatserna åt stadsfullmäktige och Åbo stads ledning i allmännhet. Vi hoppas att få en överblick som beskriver de tankar som studerandena i Åbo har som en grupp och vi vill jobba för att göra förbättringar på de områden som inte anses fungera som det borde. Vi har redan diskuterat teman som vi tänker ta upp på träffar med statsfullmäktige, t.ex. gällande kollektivtrafik, stadsplanering och arbets- och praktikmöjligheter för studerande.

På det nationella planet råder oro om studiestödsreformen, och på den fronten jobbar högskolorna i Åbo också tätt tillsammans för att visa sin åsikt och t.ex. ordna transport till demonstrationen som ordnas den 9 mars 2016 i Helsingfors. Regeringen beslöt i sin budget 2015 att det skall skäras ner från studiestödssystemet och att det innan år 2019 skall sparas 70 miljoner euro och på långt sikt 150 000 euro. Minister Sanni Grahn-Laasonen har gett professor i nationalekonomi Roope Uusitalo som uppdrag att komma fram med lösningar för den nya studiestödsformen och han skall publicera sin rapport senast nästa måndag, alltså den 29 februari. Från Uusitalos uttalanden har man dragit slutsatsen att mängden pengar för studerande kommer att öka, men största delen av summan består av lån. Vi är oroliga att man inte tar hänsyn till de möjliga konsekvenserna av att tvinga studerande att ta lån för att leva under studietiden. Nu när arbetsmarknaden inte ser ut som den såg för några år sedan, och när högskolepapper inte säkerställer att man får jobb när man blir färdig, kan det kännas skrämmande för unga människor att skuldsätta sig. Den nya stödformen kommer troligen att öka den påverkan som familjebakgrund har i att välja om man studerar vidare efter andra stadiet eller inte. Studiestödet och utbildning har länge varit en stark symbol för vårt välfärdssamhälle, men nu går vi mot en riktning som inte stöder utbildning. Samma fenomen i nedskärningarna syns inom universitetsvärlden, och där drabbas också både Åbo Akademi och Turun Yliopisto av besparningarna. Vi hoppas att nedskärningarna har så liten påverkan som möjligt på utbildningens kvalitet och studiernas gång.

Men för att inte gå för långt in på situationen som råder på nationella planet, slutar jag inlägget med att konstatera ännu en gång att det gjorts stora planer för studentkårernas påverkning på kommunal nivå, och hoppas att alla studeranden svarar på vår enkät när ni får den via er e-post. Arbetet för studerandenas intressen i Åbo blir allt viktigare för att säkerställa att Åbo som studiestad fortsätter att ha bra image bland nya sökande och att de tjänster och möjligheter som Åbo som stad kan bjuda åt oss studerande underlättar vår vardag och skapar bra förutsättningar för studierna.

Torsdagen den 14 januari träffades G40K för första gången och kvällen avslutades med att alla studentkårers styrelser träffades i Teerenpeli och senare fortsattes kvällen på Welcome Party, där nya utbytesstuderanden välkomnades till Åbo.

Linda Smids, ÅAS

Kommentoi

  • Turussa on 30 000 opiskelijaa, joita edustaa Ryhmä 30 000. Tässä blogissa Ryhmä 30 000:n aktiivit kertovat millaista on opiskella Turussa ja miten opiskelijat vaikuttavat kaupunkilaisten elämään. Mukana ovat Turun yliopiston ylioppilaskunta, Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Åbo Akademis Studentkår ja Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia.

Blogi-arkisto

Etsi blogista

Copyright © 1996-2012 Turun Sanomat | Sivun alkuun | Etusivulle | RSS